Kişi:Recep Tayyip Erdoğan

Kişi dizini: E Recep Tayyip Erdoğan
(1954-)
Ayrıca bakınız: Vikipedi maddesi, Commons galerisi, sözleri. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı.
Recep Tayyip Erdoğan


Yargı Kararları:Değiştir

Resmî Mesajları:Değiştir

Konuşmaları:Değiştir

 
Kamu malı
Bu eserler Türkiye Cumhuriyeti Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 32. maddesinin şartları altında Vikikaynak'ta yer almaktadır. İlgili madde:
  • Büyük Millet Meclisinde ve diğer resmî meclis ve kongrelerde, mahkemelerde, umumi toplantılarda söylenen söz ve nutukların; haber ve malûmat verme maksadıyla çoğaltılması, umumî mahallerde okunması veya radyo vasıtasıyla ve başka suretle yayımı serbesttir.
  • Hadisenin mahiyeti ve vaziyetin icabı gerektirmediği hallerde söz ve nutuk sahiplerinin adı zikredilmeyebilir.
  • Bu söz ve nutukları birinci fıkrada zikredilenden başka bir maksatla çoğaltmak veya diğer bir suretle yaymak eser sahibine aittir.

 

Ayrıca bakınızDeğiştir

Kaynaklar:Değiştir