Kişi:Kemal Kılıçdaroğlu


Kişi dizini: K Kemal Kılıçdaroğlu
(1948-günümüz)
Ayrıca bakınız: Vikipedi maddesi, sözleri. Türk siyasetçi, bürokrat ve CHP Genel Başkanı.
Kemal Kılıçdaroğlu

Konuşmaları:Değiştir

Mitingler:Değiştir

Grup Toplantıları:Değiştir

Diğer:Değiştir


 
Kamu malı
Bu eserler Türkiye Cumhuriyeti Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 32. maddesinin şartları altında Vikikaynak'ta yer almaktadır. İlgili madde:
  • Büyük Millet Meclisinde ve diğer resmî meclis ve kongrelerde, mahkemelerde, umumi toplantılarda söylenen söz ve nutukların; haber ve malûmat verme maksadıyla çoğaltılması, umumî mahallerde okunması veya radyo vasıtasıyla ve başka suretle yayımı serbesttir.
  • Hadisenin mahiyeti ve vaziyetin icabı gerektirmediği hallerde söz ve nutuk sahiplerinin adı zikredilmeyebilir.
  • Bu söz ve nutukları birinci fıkrada zikredilenden başka bir maksatla çoğaltmak veya diğer bir suretle yaymak eser sahibine aittir.