Tâmât

Tamat ana başlık.png

muharriri
mekteb-i tıbbiye-i şahâne-i sekizinci sınıf şâkirdlerinden
cenâb şehâbeddin beg

Tamat ilk sayfa süsleme.png

5 guruş

ma'rif nezaret-i celîlesiniñ ruhsatiyle ta'b olunmuşdır

Tamat - Satır sonu.png

İSTANBUL
(01 Maviyan) şirket-i mürettibiye matbaası - bâb-ı 'alî caddesi numero 52
1303


Bu eser, kamu malı olmuş bir eserin çeviri yazısıdır ve işlenmiş sayılmaz, kamu malıdır. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'un işlenmiş eserleri tanımlayan 6. maddesine göre

  • Henüz yayımlanmamış olan bir eserin ilmi araştırma ve çalışma neticesinde yayımlanmaya elverişli hale getirilmesi (İlmi bir araştırma ve çalışma mahsulü olmayan alelade transkripsiyonlarla faksimileler bundan müstesnadır.)