Sivas Katliamı kültür merkezi keşif tutanağı

T.C.
SİVAS
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞIHAZIRLIK NO:1993/2212
03.07.1993


OLAY YERİ KEŞİF TUTANAĞI


2.7. 1993 günü Sivas il merkezinde meydana gelen toplu olaylarda Madımak Oteli'nde ve çevresinde meydana gelen hasarları tespit ve olay yerinde gerekli keşif yapıldıktan sonra Kültür Merkezi'nde meydana getirilen hasar olayının tesbiti için; ben C. Savcısı Osman Emeksiz, Z. Katibi İdris Coşkun, Hizmetli Mehmet Sarıgül, Teknik Bilirkişi Sarnet Hakkari olduğu halde Emniyete ait oto ile olay yerine saat 14.30'da hareket edildi. Madımak Oteli'nden Kültür Merkezi'ne seyir halinde iken bazı binalarda tahribat yapıldığı görüldü.

Yol üzerinde bulunan Cumhuriyet Meydanı'na 100 m. mesafedeki eski Selçuk Oteli'nin 7 adet camının olaylarda kırılmış olduğu, aynı bina altında bulunan Kılıçkaya fırmasına ait ışıklı tabela ile kapı camının yine kırılmış olduğu.

Yine aynı binada faaliyet gösteren Halikarnas Büfesi ile Altılı Ganyan Bayii'nin olduğu ışıklı tabelalarının kırılmış olduğu ve Altılı Ganyan Bayii'nin reklam pano camının kırık olduğu, yine Halikarnas Kafeteryası'nın giriş kapı camı ile Selvis Büfe camının kınk olduğu, yine Sularbaşı 1. Sokak üzerinde yolun sağ tarafına park edilmiş durumda hasarlı 34 PK 639 plakalı Mazda 626 oto olduğu görüldü. Bu otonun arka camının sinyallerin ve fren lambalarının ayrıca ön camının kınk olduğu tespit edildi.

Kepenek Caddesi üzerinde bulunan Hürpa Başbayiliği'ne ait mağazanın panosunun kırık olduğu, tüm camlannın atılan taşlar ile kırılmış olduğu, yine dışarıdan atılan taş ile içerideki büro camının kırılmış olduğu tesbit edildi. Aynı başbayilik üzerinde bulunan bir dairenin de tek camının kırık olduğu görüldü.

Kepenek Caddesi üzerinde bulunan Yalçın Sineması'nın da giriş kapısına ait iki cam ile pano camının kırık olduğu görüldü.

Hikmet Işık Caddesi üzerinde bulunan Gelincik Mağazası, Merve Kuruyemiş Mağazası ve Gökkuşağı Çeyiz Mağazası'nın birer adet camlarının atılan taşlarla kırılmış olduğu, yine aynı cadde üzerinde bulunan Murat Kafeterya'nın tüm camlarının kırılmış olduğu görüldü.

Tahribata uğratılan Kültür Sarayı'na gelindi:

Kültür Merkezi girişinin hemen önünde bulunan Valilik tarafından toplu olayların başlaması nedeniyle sökülen heykel kaidesinin tahrip edilmiş olduğu görüldü. Bina önüne gelindi. Alınan duyuma göre, 2.7.1993 günü yazar Aziz Nesin'in de konuşmacı olarak bulunduğu konferansın saat 14.00'de olduğu, daha doğrusu konuşmacı Aziz Nesin'in bir gün önce konuştuğu, o gün de yine konferans olduğu, dışarıda camiden çıkan kalabalık bir grubun Kültür Merkezi'ne ve içeride bulunan dinleyicilere saldırdıklan, Kültür Binası'nın camlarını kırıp bazı tahribata neden oldukları, içeride bulunan şahısların da içeride barikat kurarak direndikleri öğrenilmiştir.

Olay yerinde yapılan incelemelerde Kültür Binası'nın yan cephesindeki 9 adet camın kırık olduğu, ön cephede bulunan 49 adet camın (tiyatro içindeki) kırılmış olduğu, yine 14 adet iç camın kırılmış olduğu,

Kırılan camların önünün bina içinde bulunan, sökülen kapı kanatları, diğer malzemelerle kapatılıp barikat kurulduğu, bu barikat önünde bina içinde dışarıdan toplatılıp getirilip yüzlerce taş ile inşaat malzemelerinin kırılması ile oluşturulmuş, ayrıca kürek, tırmık, süpürge sapları ile meydana getirilmiş l00'e yakın sopa olduğu ve bu sopaların barikat arkasında yukarıdan saldıran gruba karşı müdafa için kullanılmak üzere hazırlanıp toplanıldığı tespit edilmiştir.

Balkona açılan üst kısımda yine çok miktarda depo edilmiş taş ve sopalar mevcut edildiği görülmüştür.

Tuvalet kapılarının tamanının barikat için kullanıldığı, perdelerin yırtılıp kornejlerin alındığı, sigara küllüklerinin ayaklarının çıkartılıp sopa olarak kullanılmak üzere alındığı, 8-9 kadar koltuğun sökülüp kırıldığı, bir kısım koltukların kolluklarının sökülüp kopartılmak suretiyle sopa haline getirildiği, diğer koltukların sağlam durumda olduğu, tiyatro sahnesinde bir tahribatın olmadığı, iki adet resim panosunun ayaklannın kırılarak çıkarılmış olduğu tespit edildi. Yine yerlerde bulunan kağıt parçalarından bazılarının kan lekesi bulaşmış olduğu, tiyatro zemininde yer yer kan lekeleri olduğu tespit edildi.

Kültür Merkezi binası yanında bulunan Galeri Müdürlüğü'ne ait sergi salonunun 8 adet camının kırık olduğu, yine galeri sergi salonunun 8 adet camının kırık olduğu tespit edildi.

Kültür Sarayında resim ve galeri sergilerinde bulunan ve kırılmış olan tüm camların ısı cam olduğu anlaşıldı.

Tüm çerçevelerin aliminyum doğrama olduğu, bir kısmının hafif hasara uğramış olduğu tespit edildi.

Teknik bilirkişinin beyanı alınmak üzere huzura alındı:

Teknik Bilirkişi Samet HAKKARİ: Ali Oğlu, 1945 D.lu, Köy Hizmetleri Sivas İl Müdürlüğünde İnşaat Mühendisi olarak görev yaptığını söyledi, kendisine teknik bilirkişi olarak seçildiği hatırlatıldı, usulen yemini yaptırıldı, soruldu:

Zarar verilen Kültür Sarayı'nda gerekli incelerneyi yaptım. Tahsilatlı raporumu bilahare C. Savcılığına ibraz edeceğim. Yaptığım tespitiere göre toplam 88 adet cam kırılmıştır. Ayrıca 8-9 kadar tiyatro salonundaki koltuklar kırılıp tahrip edilmiştir. Yine ufak tefek hasarlar, sandalye, koltuklar üzerinde meydana getirilen zararlar vs. zararlar mevcuttur. Kanaatimce Sivas Kültür Merkezi ile Resim Galerisi ve Sanat Galerisi binalarında meydana getirilen toplam zarar bir milyar TL.dir. Tafsilatlı krokimi ayrıca yanlış oldu tafsilatlı raporumu ayrıca Savcılığa ibraz edeceğim, dedi.

Teknik Bilirkişiye raporu ibraz etmesi için 48 saatlik süre tanındı.

Olay yerinde başkaca husus kalmadığından keşif işlemlerine son verildi. Zabıt birlikte imza altına alındı.

Osman Emeksiz
C. Savcısı 22051
(İmza)
İdris Coşkun
Z. Katibi
(İmza)
Samet Hakkari
Bilirkişi
(İmza)


Mehmet Sarıgül
Hizmetli
(İmza)
Doğan Koç
Bekçi
(İmza)
Ahmet Kopan
Kültür Merk. Müd.
(İmza)

Kaynak: Madımak Yangını Sivas Katliamı Davası. 2. bs, Ankara Barosu Yayınları, 2009. s. 45-47
Telif durumu:

Bu eser, kültürel öneminden ötürü Türkiye Cumhuriyeti'nde kamuya maledilmiştir ya da 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre eserin koruma süresi dolmuştur. Kanun'un 27. maddesine göre:

  • Koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl devam eder.
  • Sahibinin ölümünden sonra alenileşen (herkesçe bilinir duruma gelen) eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır.
  • 12. maddenin birinci fıkrasındaki hallerde (sahibinin adı belirtilmeyen eserlerde) koruma süresi, eserin aleniyet tarihinden sonra 70 yıldır; meğer ki eser sahibi bu sürenin bitmesinden önce adını açıklamış bulunsun.
  • İlk eser sahibi tüzelkişi ise, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır.