Sivas Katliamı'nda Samet Hakkari'nin hazırladığı teknik hasar raporu

TEKNİK HASAR RAPORU

2. 7. 1993 Cuma günü çıkan olaylar neticesinde Sivas Kültür Merkezi Sarayı nda ve merkeze bağlı iki adet resim ve heykel galeri binalarında yapılan incelemeler neticesinde;

Kültür Merkezi binasının Doğu ve Güneydoğu cephelerinde bulunan zemin ve birinci katiara ait kapı ve 58 pencere camlarının (Isıcam) kınldığı, aliminyum doğrama pencere ve kapı kasalannda tahribatlar olduğu, merkezin gösteri salonunda 9 adet koltuğun kırılarak tahrip edildiği, ayrıca 2 adet bankonun kırıldığı,

Resim ve heykel galeri salonlarında ise, 30 adet pencere camlarının (Isıcam) kırıldığı ve aliminyum kasalarda hasarlar olduğu tarafımdan tesbit edilmiştir.

Hasar neticesindeki toplam maddi zarar tahminen bayındırlık birim fiyatlarına göre bir milyar civarındadır.

Bu rapor olay mahallinde 3.7.1993 tarihinde tarafıından hazırlanmıştır.

Samet HAKKARİ
İnşaat Mühendisi
(İmza)

Kaynak: Madımak Yangını Sivas Katliamı Davası. 2. bs, Ankara Barosu Yayınları, 2009. s. 50
Telif durumu:

Bu eser, kültürel öneminden ötürü Türkiye Cumhuriyeti'nde kamuya maledilmiştir ya da 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre eserin koruma süresi dolmuştur. Kanun'un 27. maddesine göre:

  • Koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl devam eder.
  • Sahibinin ölümünden sonra alenileşen (herkesçe bilinir duruma gelen) eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır.
  • 12. maddenin birinci fıkrasındaki hallerde (sahibinin adı belirtilmeyen eserlerde) koruma süresi, eserin aleniyet tarihinden sonra 70 yıldır; meğer ki eser sahibi bu sürenin bitmesinden önce adını açıklamış bulunsun.
  • İlk eser sahibi tüzelkişi ise, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır.