Sivas Katliamı'nda Remzi Şahin'in hazırladığı bilirkişi raporu

2.7. 1993 tarihinde şehrimizde meydana gelen olaylarda, halkın sebep olduğu Madımak Oteli'nde saat 19.30'da çıkmış olan yangından,

Yangını çıkaranlar önce otelin önünde bulunan.2 aracı yakmış olup 1 aracı tahrip ederek yangın otele sirayet etmiş olup; birinci katta bulunan lokanta, lobi ve dinlenme salonu tamamen ateş sarmış, daha sonra diğer katlara sirayet etmiştir.

Bina altı kat olup; bir anda yangın bütün katlara sirayet etmiş, çatı kısmının her tarafını sarmış olup çatı tamamen yanmıştır.

Bu olayda tahmini 36 kişi hayatını kaybetmiş, yaralı sayısı ise bilinmemektedir.

Tahmini zarar ise 5.000.000.000. (Beş milyar) TL'dir.

Yangın diğer binalara sirayet etmeden saat 01.00'de kontrol altına alınmıştır.

İş bu rapor mahallinde tanzim ve imza edildi. 5.7. 1993


Remzi ŞAHİN
Sivas Belediyesi
İtfaiye Müdürü
(İmza)

Kaynak: Madımak Yangını Sivas Katliamı Davası. 2. bs, Ankara Barosu Yayınları, 2009. s. 53
Telif durumu:

Bu eser, kültürel öneminden ötürü Türkiye Cumhuriyeti'nde kamuya maledilmiştir ya da 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre eserin koruma süresi dolmuştur. Kanun'un 27. maddesine göre:

  • Koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl devam eder.
  • Sahibinin ölümünden sonra alenileşen (herkesçe bilinir duruma gelen) eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır.
  • 12. maddenin birinci fıkrasındaki hallerde (sahibinin adı belirtilmeyen eserlerde) koruma süresi, eserin aleniyet tarihinden sonra 70 yıldır; meğer ki eser sahibi bu sürenin bitmesinden önce adını açıklamış bulunsun.
  • İlk eser sahibi tüzelkişi ise, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır.