Sivas Katliamı'nda N. Nahit Gençer'in hazırladığı bilirkişi raporu


2.7. 1993 günü olaylardan ötürü yangından hasar gören Madımak OteIi'nde, 3.7. 1993 günü yapılan tesbitlere ait raporumdur.

Madımak Oteli'nde yerinde yaptığım kontrol ve gözlemlerde, yangının oluşumunda herhangi bir elektrik kontağı ve kaçağı söz konusu olmadığı tesbit edilmemiştir.

Otelin zemin ve asma katında elektrikli tüm cihazlar ile tesisatın tamamen tahrip olduğu, 1, 2, 3, 4. katta elektrik tesisatının kısmen zarar gördüğü, bu katlarda bulunan 20 kadar televizyonun kullanılamaz hale geldiği, çatı katında ise 3 adet çamaşır makinası, ütüler ve asansörün tamamen tahrip olduğu tesbit edilmiştir.

Yapılan tesbitte hasar gören tesisatın ve cihazıarın piyasa rayiçlerine göre ortalama fıyatlan ve aletlerin özellikleri aşağıda sıralanmıştır.7


 1. Televizyon (37 ekran) = 20 Adet x 7 milyon = 140.000.000.-TL.
 2. Telefon Santralı (Manuel 50'lik) = 1 x 6 milyon = 6.000.000.-TL.
 3. Asansör (5 katlı-4 kişilik) = 100.000.000.-TL.
 4. Müzik düzeni (3 Org-4 Kolon-1 Anfi sez düzeni) = Y.M. 100.000.000.-TL.
 5. Teleseketer Fax = 1x10 Milyon = 10.000.000.-TL.
 6. Çamaşır Makinası (Şanzumanlı) = 3 Ad. x 5 Milyon = 15.000.000.-TL.
 7. Ütü (Pres+Buharlı) = 3 Ad. x 5 Milyon = 15.000.000.-TL.
 8. Elektrik Tesisatı (Global) = 50.000.000.-TL.
 9. Buzdolabı = 1 Ad. x 8 Milyon = 8.000.000.-TL.
 10. Telefon (Çevirmeli) = 10 Ad. x 100 Bin = 1.000.000.-TL.

Toplam Hasar Miktarı 440.000.000.-TL.

olduğu tarafıından tesbit edilmiştir. Saygılarımla. 5.7. 1993

Bilirkişi
N. Nahit Gençer
Elm. Başmüh.

Kaynak: Madımak Yangını Sivas Katliamı Davası. 2. bs, Ankara Barosu Yayınları, 2009. s. 52
Telif durumu:

Bu eser, kültürel öneminden ötürü Türkiye Cumhuriyeti'nde kamuya maledilmiştir ya da 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre eserin koruma süresi dolmuştur. Kanun'un 27. maddesine göre:

 • Koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl devam eder.
 • Sahibinin ölümünden sonra alenileşen (herkesçe bilinir duruma gelen) eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır.
 • 12. maddenin birinci fıkrasındaki hallerde (sahibinin adı belirtilmeyen eserlerde) koruma süresi, eserin aleniyet tarihinden sonra 70 yıldır; meğer ki eser sahibi bu sürenin bitmesinden önce adını açıklamış bulunsun.
 • İlk eser sahibi tüzelkişi ise, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır.