Doğukan Öner'in Sivas Katliamı'na ilişkin savcılık ifadesi

SİVAS CUMHURİYET SAVCILlĞI

12.7.1993


Z.M.TANIK: DOĞUKAN ÖNER, Ahmet Mithat oğlu, 1942 D.lu. Sivas Emniyet Müdürü olarak görev yapar.

Harun Kavak, Tufan Caymaz, Fatih Erdem, Süleyman Tosun, Adem Kozlu; Ali Temiz, Etem Ceylan, Murat Çanaklıtaş, Harun Gülbaş, Adem Bayrak, Ekrem Kurt, Özer Çanaklıtaş ve Ali Kurt haklarında tanzim edilen teşhis tutanakları okundu, usulüne uygun olarak yemini yaptırıldı. Şahadeti soruldu:

11.7.1993 tarihli teşhis tutanağı ile tutanakta açık kimliği yazılı Etem Ceylan'ı nezarette bulunan sanıklar arasında olaya katılan sanık olarak teşhis ettim. Etem Ceylan, Madımak Oteli'nin önünde bulunan topluluğun arasında idi. Etem Ceylan'ı, Madımak Oteli'ni mütemadiyen taş atarken gördüm, bunun haricinde elini havaya kaldırmak suretiyle "Şeytan Aziz, Sivas Aziz'e Mezar Olacak, Allahuekber" şeklinde kalabalıkla birlikte slogan atarken gördüm. Etem Ceylan'ın otel önündeki topluluk içerisinde aktif olarak rol oynadığını gördüm. Etem Ceylan, topluluk içerisinde faal olan kişilerden birisi idi. Devamlı olarak topluluğun önüne gelerek jandarmanın ve polisin oluşturduğu barikatı aşmak için mütemadiyen çaba sarfediyordu. Etem Ceylan'la ilgili tutulan tutanak altındaki imza bana aittir. Münderecatı da bu ifadem doğrultusunda doğrudur.

11.7.1993 tarihli tutanakta açık kimliği yazılı Tufan Caymaz'ı da nezarete alınan sanıklar arasında bizzat teşhis ettim. Bu sanık Tufan Caymaz, Kültür Merkezi önünde cereyan eden olaylarda kalabalığın içerisinde "Allahuekber, Tekbir, Sivas Aziz'e Mezar Olacak, Zafer İslamın, Vali istifa, Şerefsiz Vali" diyerek slogan atarken işittim. Keza, Tufan Caymaz, hadise günü aşamalarda Kültür Merkezi'nden Vilayet önüne gelişinde yine topluluk arasında "Vali İstifa, Vali Şerefsiz, Allahuekber" diyerek slogan atarken gördüm Daha sonraki aşamada Madımak Oteli'nin önüne gelindiğinde polis ve jandarma Madımak Oteli'nin önünde barikat kurmuştu. Bu barikatı aşmak için aktif bir şekilde mütemadiyen zorlamada bulunurken gördüm ve yine "Sivas Aziz' e Mezar Olacak, Şeytan Aziz, Allahuekber" şeklinde sloganlar attığını duydum. Bu ifadem doğrultusunda, Tufan Caymaz'la ilgili tutulan tutanak münderecatı doğrudur, imza bana aittir.

11.7.1993 günü açık kimliği tutanakta belirtilen Fatih Erdem'le ilgili olarak tutulan tutanak doğrudur. Altındaki imza bana aittir. Hadise günü Fatih Erdem'in İstasyon Caddesi üzerinde Vilayet önüne gelen grup içerisinde gördüm. Bu grup içerisinde elini havaya kaldırmış, "Vali istifa, Şeytan Aziz" diyerek slogan atıyordu. Fatih Erdem, daha sonraki aşamada Madımak Oteli'nin önünde bulunan grubun içerisinde de mütemadiyen "Şeytan Aziz, Sivas Aziz'e Mezar Olacak, Allahuekber, Şeriat isteriz" şeklinde sloganlar atıp polis ve askerin kurmuş olduğu barikatı devamlı suretle yarmak için çaba sarfediyordu. Fatih Erdem'i olaylar içerisinde görüp nezaretteki sanıklar arasında ve mevcut fotoğraflarda da eylemlerini tekrarlarken gördüm. Fatih Erdem'le ilgili beyanını bu kadardır.

11.7.1993 tarihli tutanakla gözaltındaki sanıklar içerisinde net bir şekilde teşhis ettiğim Ali Temiz, Madımak Oteli önündeki grubun içerisinde mütemadiyen slogan atan, "Allahuekber, Sivas Aziz'e Mezar Olacak, Şeytan Aziz" diye slogan atıp mütemadiyen polis kordonunu yarmaya çaba gösteriyordu. Bu şahsın o kadar uyarmama ve ikaz etmeme rağmen mütemadiyen polis kordonunu yarmak için kordonun üzerine hücum ediyordu. Hatta Ali Temiz, 2-3 sefer de polis kordonunu yanp Madımak Oteli'ne kadar ilerleyen ve oradaki arkadaşlanmızca geri püskürtülüp tekrar polis kordtınunu yararak otele giden topluluğun hararetli fertlerinden birisi olarak gördüm. Kendini teşhis ederek, teşhis tutanağı tanzim edildi. Tutanak da bu ifadem doğrultusunda doğru olup ayrıca bu sanık Ali Temiz, otele ve otel önündeki arabalara taş atarak, otel camlannın kırılmasına, arabalarının hasara uğratılmasına neden olan kişi olduğunu gözlerimle gördüm.

11.7.1993 tarihli tutanakla açık kimliği yazılı Murat Çanaklıtaş'ı gözaltında bulunan sanıklar içerisinden teşhis ettim. Murat Çanaklıtaş hadise günü, Madımak Oteli'nin önünde bulunan grubun içerisinde idi. Murat Çanaklıtaş, Madımak Oteli'nin önünde "Allahuekber, Şeytan Aziz, Sivas Aziz'e Mezar Olacak" şeklinde slogan attığını duydum. Ayrıca Murat Çanaklıtaş, Madımak Oteli'nin camlarını taş atmak suretiyle kırarken, bu şekilde eyleme katıldığını gözlerimle gördüm. Tutulan tutanak altındaki imza bana ait olup, bu ifadem doğrultusunda bu tutanak münderecatını tekrar ederim, dedi.


11.7.1993 tarihli tutanakta açık kimliği yazılı Harun Gülbaş'ı nezaret altındaki sanıklar arasından teşhis ettim. Harun Gülbaş, hadiselerin başından sonuna kadar olayların içinde aktif bir şekilde rol aldığını, toplumu yönlendirici şekilde hareket ettiğini gözlerimle gördüm. Harun Gülbaş, ilk çekirdek grup içerisinde arkasındaki gruba ellerini havaya kaldırıp, önce sloganı kendisi atıp, sonradan da arkasındaki gruba attıran kişi idi. Hadisenin başından sonuna kadar vardı. Camii çıkışından Vilayet önüne gelişte, "Vali istifa, Şerefsiz Vali" şeklinde topluluğu yönlendirici şekilde slogan atıyordu. Oradan İstasyon Caddesi ve Kültür Merkezi'ne yüründüğü sırada da yine ön saflarda arkasındaki topluluğa "Vali istifa, Şeytan Aziz, Şeriat isteriz" şeklindeki sloganlar atıp topluluğun da bu sloganları atması için önderlik eden kişi idi. Keza, Kültür Merkezi'ne gelindiğinde, Kültür Merkezi'nin taşlanması olayına katılan, taş atan, hatta arkasındaki topluluğa taş attırmak için önderlik eden kişi Harun Gülbaş idi. Yine, Harun Gülbaş, topluluktan ayrılmayarak Kültür Merkezi'nden Vilayet önü güzergahı ile Madımak Oteli'ne gelen grubta liderlik pozisyonunu devamlı sürdürdü, devamlı olarak "Allahuekber, Şeriat isteriz, Laik Düzen Yıkılacak, Şeytan Aziz, Sivas Aziz'e Mezar Olacak" şeklinde slogan atıp, slogan attırıyordu. Keza, Madımak Otelinin önündeki grup içerisinde Harun Gülbaş, Madımak Oteli'nde taş atanlar arasında idi. Burada Madımak Oteli'ne taş atıp, arkasındaki grubun taş atmasını sağlayan elebaşı sanıklardan biri olarak Harun Gülbaş'ı gördüm. Harun Gülbaş olayın başından nihayetine kadar, topluluğu yönlendiren, coşturan kişi olarak gördüm. Tanıdım,attıkları sloganı kulaklarımla işittim. Harun Gülbaş'la ilgili beyanım bu kadardır, dedi.

11.7.1993 günü açık kimliği tutanakta belirtilen Adem Bayrak'ı gözaltında bulunan sanıklar arasında kesinlikle teşhis ettim. Adem Bayrak'ı, hadise günü Kültür Merkezi'nin önündeki topluluk içerisinde "Allahuekber, Sivas Aziz'e Mezar Olacak, Vali istifa" şeklinde slogan atarken gördüm. Daha sonraki aşamada Adem Bayrak, Madımak Oteli'nin önündeki grup içerisinde de vardı. Burada yine "Sivas Aziz'e Mezar Olacak, Şeytan Aziz, Allahuekber" şeklinde Adem Bayrak'ın slogan attığını duydum. Polis ve asker kordununu yarmak için çaba harcarken gördüm.

11.7.1993 tarihli tutanakta açık kimliği yazılı Ekrem Kurt'u gözaltındaki sanıklar arasından teşhis ettim. Ekrem Kurt, hadise günü Madımak Oteli'nin önündeki topluluğun içerisinde çılgın bir şekilde slogan atarken, "Sivas Aziz' e Mezar Olacak, Şeytan Aziz, Allahuekber" şeklinde slogan atıyordu. Çok hırslı ve aktif bir şekilde idi. Temin ettiği taşları otele doğru atarak, otele ve otel önündeki arabalara zarar veriyordu. Ayrıca, Ekrem Kurt, polis ve jandarma barikatını birkaç sefer yarıp, otel önüne giderek otelde tahribat yapan şahıslardan birisidir. Ekrem Kurt'u bu eylemler içeresinde iken gördüm ve gözaltındaki sanıklar arasında da teşhis ederek teşhis tutanağı tanzim edildi.

11.7.1993 tarihli tutanakta açık kimliği yazılı Harun Kavak'ı gözaltında bulunan sanıklar arasında teşhis ettim. Harun Kavak'ı, hadise günü Vilayet önündeki topluluğun içerisinde ateşli bir şekilde "Vali istifa, Şerefsiz Vali" şeklinde slogan atarken işittim. Daha sonra yine toplulukla birlikte ateşli bir şekilde Kültür Merkezi istikametine giden topluluk arasında Harun Kavak ateşli bir şekilde yukandaki sloganları atarak yürüyüp Kültür Merkezi önüne gelindiğinde; Harun Kavak, Kültür Merkezi'ne taş atmak suretiyle Kültür Merkezi'ne zarar veren ve halkı yönlendiren kişidir. Daha sonraki aşamada Harun Kavak, Madımak Oteli'nin önüne kadar toplulukla birlikte yukarıdaki sloganları atarak "Allahuekber, Sivas Aziz'e Mezar Olacak, Şeytan Aziz" diyerek yürüyen ve Madımak Oteli önündeki kalabalıkla birlikte otele taş atan kişidir. Aynca, Harun Kavak, otel önündeki polis ve jandarma kordonunu aşarak otele gidip; oteldeki cam ve çerçeveyi tahrip eden, otel önündeki arabalara taşla vuran şahıstır. Bunu gözlerimle gördüm. Hanm Kavak ile ilgili tutanak tutuldu, bu anlattıklanm çerçevesinde tutulan tutanak münderecatını tekrar ederim.

11.7.1993 tarihli tutanakta açık kimliği yazılı Özer Çanaklıtaş'ı gözaltına alınan sanıklar arasından teşhis ettim. Özer Çanaklıtaş, hadise günü meydana gelen olaylarda topluluğun Vilayet önünden Kültür Merkezi'ne yürürken İstasyon Caddesi üzerinde slogan atarken gördüm. Vali istifa, Sivas Aziz'e Mezar Olacak" şeklinde sloganlar atıyordu. Daha sonraki evrede Özer Çanaklıtaş'ın Madımak Oteli'nin önündeki grubun içerisinde yine "Sivas Aziz'e Mezar Olacak, Şeytan Aziz, Allahuekber" şeklinde slogan atıp otele taş atıp zarar verirken gördüm. Özer Çanaklıtaş, otelin önünde polis ve jandarmanın oluşturduğu barikatı aşmak için mütemadiyen barikatı slogan atarak zorlayan kişidir. Özen Çanaklıtaş'ın eylemleri ile görgüye ve teşhise müstenit bilgim bu kadar olup, bu hususta tanzim edilen tutanak da bu ifadem doğrultusunda doğrudur, münderecatını tekrar ederim.

11.7.1993 tarihli tutanakta açık kimliği yazılı Murat Çanaklıtaş'ı nezarete alınan sanıklar arasında kesinlikle teşhis ettim.

Murat Çanaklıtaş'ın Madımak Oteli önünde "Allahuekber, Şeytan Aziz, Sivas Aziz'e Mezar Olacak" şeklinde ellerini havaya kaldırıp sloganlar atarken gördüm. Bundan başka Murat Çanaklıtaş, Madımak Oteli'nin önünde, Madımak Oteli'ne taş atarken gördüm ve teşhis ettim. 11.7.1993 tarihli tutanakta açık kimliği yazılı olan Süleyman Toksun'u gözaltına alınan sanıklar arasında kesinlikle teşhis ettim. Süleyman Toksun'u, Madımak Oteli'nin önünde ve Kültür Merkezi'nin önündeki topluluk içerisinde çok ateşli bir şekilde gördüm. Süleyman Toksun'u, Kültür Merkezi önünde burayı taşlarken gördüm, aynca Süleyman Toksun'u Madımak Oteli'nin önünde, Madımak Oteli'nin taşlanması ve polis-jandarma barikatını aşarak Madımak Oteli'nin önüne kadar gelip, otel önündeki arabalara ve otelin cam-çerçevesini kırarken gördüm. Ayrıca Süleyman Toksun'u, topluluk içerisinde "Allahuekber, Şeytan Aziz, Zafer İslam'ın, Sivas Aziz'e Mezar Olacak" şeklinde devamlı slogan atarken gördüm.

11.7.1993 tarihli tutanakta açık kimliği yazılı Özay Karatürk'ü nezarette bulunan sanıklar arasında teşhis ettim. Özay Karatürk'ü hadise günü Vilayet önünden Kültür Merkezi'ne giden topluluk arasında Buruciye Medresesi önünde ve İstasyon Caddesi üzerinde elleri havada, "Vali istifa, Şerefsiz Vali, Sivas Aziz'e Mezar Olacak" şeklinde ateşli bir şekilde slogan atarken gördüm ve işittim. Özay Karatürk'ü sanıklar arasında bizzat görüp teşhis ettim. Tutanak tanzim ettim, tanzim ettiğim tutanak bu ifadem doğrultusunda münderecatım tekrar ederim. Yine ifade teşhis tutanağında açık kimliği yazılan, ancak soyadı KOZU olup yanlışlıkla KUZU yazılan Adem Kozu'yu nezaretteki sanıklar arasında kesinlikle teşhis ettim. Adem Kozu, Madımak Oteli önündeki grubun içerisinde idi. Bu grup içerisinde Adem Kozu, devamlı olarak "Allahuekber, Şeytan Aziz, Sivas Aziz'e Mezar Olacak, Türkiye Müslümandır Müslüman Kalacak" şeklinde sloganlar atıyordu. Ve devamlı olarak da polis-jandarma kordununu yarmak için büyük çaba gösteriyordu. Ben, Adem Kozu'yu bu eylemler içinde iken gördüm, bu fiilleri yaptığına şahidim. Bunların haricinde ben şu ana kadar tutanaklara geçmiş olmayıp, halen nezaret altında bulunan sanıklardan eylemlerini ayrı ayrı bildiğim sanıklar mevcuttur. Bunlar hakkında da ek ifade vermek isterim.

Şu anda Emniyet Müdürlüğü nezaretinde bulunan ve karşımda bulunup bana gösterdiğiniz Reşit oğlu, 1934 D.lu Ahmet Turan Kılıç'ı tanıyıp teşhis ettim. A. Turan Kılıç, yürüyüş içerisinde iken kalabalığı devamlı şekilde "Cihada Çağrı" diyerek slogan atıp arkasındaki vatandaşı tahrik ediyordu. "Şeriat Gelecek Zulüm Bitecek, Müslümanlar Ne Duruyorsunuz, Katılın" diyerek topluluğu galeyana getiriyordu. Hadiseler, Vilayet önünde, Kültür Merkezi'nde, Madımak Oteli'nde bu güzergahtan birkaç kez gidip gelme şekli ile cereyan etmiştir. Hadiselerin başından sonuna kadar A. Turan Kılıç yer almıştır. Yukanda söylediğim sözleri söyleyerek, kalabalığı galeyana getirmeye çalışmıştır. Ayrıca, Madımak Oteli'nin önüne gelindiğinde, topluluk içerisinde A. Turan Kılıç, otele taş atarak otelin camlarını kırmıştır. A. Turan Kılıç ile ilgili görgüm ve şahadetim bu olup;

Yine, halen nezarette bulunan, şu anda bana göstermiş olduğunuz Nuri oğlu, 1970 D.lu Kenan Kale'yi olayların içeresinde rol alan kişi olarak teşhis ettim. Kenan Kale'yi, Madımak Oteli önündeki grubun en ön saflarında gördüm. Kenan Kale, grup içerisinde "Şeytan Aziz, Sivas Azez'e Mezar Olacak" şeklinde slogan atıyordu. Kenan Kale, Madımak Oteli'nin önündeki jandarma ve polis barikatını aşmak için çok saldırdı. Bu barikatı aşarak Madımak Oteli'nin önüne kadar ilerleyip Madımak Oteli'ne taş atarken gördüğüm gibi, Madımak Oteli'nin önündeki arabaları tahrip etti ve Madımak Oteli'nin cam ve çerçevelerini asılıp koparırken gördüm. Kenan Kale'nin gerçekleştirdiği olaylara ilişkin şahadetim ve teşhisim bundan ibarettir.

Yine, şu anda Emniyet Müdürlüğü nezaretinde bulunan ve bana göstermiş olduğunuz Bekir Sıtkı oğlu, 1970 D.lu Mevlüt Atalay'ı kesin olarak teşhis ettim. Hadise günü Mevlüt Atalay'ı Madımak Oteli'nin önündeki kalabalığın ön saflarında gördüm. Mevlüt Atalay'ı, Madımak Oteli'ninin önünde "Allahuekber, Şeytan Aziz, Sivas Aziz'e Mezar Olacak, Kanımız Aksa da Zafer İslam'ın" şeklinde sloganlar atarken işittim. Mevlüt Atalay, Madımak Oteli'nin önündeki polis ve jandarma barikatını aşmak için mütemadiyen uğraş veriyordu. En sonunda bu barikatı yarmaya da muvaffak oldu. Ayrıca Mevlüt Atalay, topluluk içerisinde iken Madımak Oteli'ne taş atıp otelin camlarını kıran şahıstır. Polis barikatını aştıktan sonraki eylemlerini hatırlayamıyorum. Hadise günü Mevlüt Atalay'ı olayların içinde slogan atarken, oteli taşlarken ve polis barikatını geçerken gözlerimle gördüm.

Şu anda nezarethanede bulunan ve bana gösterilen İbrahim oğlu 1973 D .lu Ömer Faruk Gez'i çok net bir şekilde teşhis ettim. Hadise günü Ömer Faruk Gez, hadisenin başından sonuna kadar, topluluk içerisinde aktif bir şekilde gördüğüm kişidir. Ömer Faruk Gez, Vilayet önündeki toplulukta, topluluğun önünde "Vali istifa, Şerefsiz Vali" şeklinde gösteri yaptıktan sonra İstasyon Caddesi'ni müteakiben de Kültür Merkezi'ne varıncaya kadar topluluk içerisinde önder bir şekilde görev almış, devamlı şekilde "Allahuekber, Zafer İslamın Olacak, Şeytan Aziz" şeklinde sloganlar atan kişidir. Keza, Ömer Faruk Gez'i Kültür Merkezi'nin önünde burayı taşlarken de bizzat gözlerimle gördüm. Yine Ömer Faruk Gez, Madımak Oteli'nin önündeki topluluğun da ön saflannda yer alan kişidir. Burada Ömer Faruk Gez'i oteli taşlarken bizzat gördüm. Burada, "Allahuekber, Şeytan Aziz, Sivas Aziz'e Mezar Olacak, Zafer İslamın'dır" şeklinde sloganlar atarken duydum. Madımak Oteli'nin önündeki polis ve jandarma barikatını Ömer Faruk Gez aşarak otelin içerisine giren ve otel içerisinde bazı eşyalan tahrip eden, dışarı atarken bizzat gözlerimle gördüm.

Şu anda Emniyet Müdürlüğü nezarethanesinde bulunan ve bana gösterdiğiniz Feyzullah oğlu, 1971 D .lu Ali Kurt'u net bir şekilde teşhis ettim. Benim müşahade ettiğim kadanyla Ali Kurt, hadiselerin elebaşılarından biridir. Ali Kurt olay günü hadisenin başlangıcından sonuna kadar topluluk içerisinde önder bir şekilde fiilen yer almıştır. Vilayet önünde "Vali istifa, Şerefsiz Vali, Şeytan Aziz, Kanımız Aksa da Zafer İslam 'ın" diyerek slogan atan ve bu sloganları topluluğa attıran kişidir. Keza Ali Kurt, İstasyon Caddesi üzerinden Buruciye Medresesi önünden Kültür Merkezi'ne gidinceye kadar gruba önderlik etmiş, devamlı şekilde gruba slogan attırmıştır. Kültür Merkezi'ne gelindiğinde oradaki gruba da önderlik edip Kültür Merkezi'ne taş atan ve Kültür Merkezi önünde halkı slogan atmaya yönlendiren kişi Ali Kurt'tur. Burada olaylardan sonra mütemadiyen topluluk içerisinde önder halde yer alan Ali Kurt'un Madımak Oteli önündeki topluluk içerisinde iken de gördüm. Burada "Allahuekber, Zafer İslam'ındır, Şeytan Aziz, Sivas Aziz'e Mezar Olacak" diye bağınp arkasındaki topluluğu da bağırttıran kişidir. Ali Kurt, Madımak Oteli önündeki grupla birlikte Madımak Oteli'ni taşlayan ve topluluğu da taş atmak için yönlendiren önder kişidir. Madımak Oteli önündeki jandarma ve polis barikatını aşarak Ali Kurt, otele gitmiş, otel önündeki otomobilleri tahrip ettiği gibi, otelin içerisine girip otel içerisindeki eşyaları hrip ederken bizzat gözlerimle gördüm. Ben bir şüpheye yer bırakmayacak şekilde de Ali Kurt'u teşhis ettim.

Şu anda Emniyet Müdürlüğü nezarethanesinde olan ve bana göstermiş olduğunuz İrfan oğlu, 1973 D.lu Harun Yıldız'ı olaylara katılan kişi olarak teşhis ettim. Hadise günü Kültür Merkezi'ndeki topluluğun içerisinde gözlerimle gördüm. Harun Yıldız, Kültür Merkezi'nde "Şeytan Aziz, Sivas Aziz'e Mezar Olacak, Türkiye Müslümandır Müslüman Kalacak" şeklinde slogan atarken işittim. Ayrıca Harun Yıldız, Kültür Merkezi'ne taş atarak saldıran kişilerden biridir. Harun Yıldız'ı olayın sonraki safhalarında Madımak Oteli'nin önündeki grup içerisinde de "Şeytan Aziz, Sivas Aziz'e Mezar Olacak, Kanımız Aksa da Zafer İslam'ın" şeklinde slogan atarken işittim. Harun Yıldız bu sloganlan atarken çok heyecanlı ve aktif bir şekilde idi. Kalabalığın da bu sloganları atması için kalabalığa coşkulu şekilde hitap edip bağırıyordu. Ayrıca Harun Yıldız'ı, Madımak Oteli'nin önündeki grupta otele taş atarken gördüm ve teşhis ettim.

Halen Emniyet müdürlüğü nezarethanesinde bulunan ve şu anda bana gösterdiğiniz Ahmet oğlu, 1964 D .lu Muhsin Erbaş'ı olaylardan dolayı teşhis ettim. Hadise günü Muhsin Erbaş'ı hadisenin başından sonuna kadar çeşitli aşamalarda gördüm. Muhsin Erbaş'ı, Vilayet önünde, Kültür Merkezi'nde ve Madımak Oteli'nin önündeki toplulukta devamlı gördüm. Muhsin Erbaş, hadise günü hadisenin başından sonuna kadar milleti galeyana getirmek için "Allahuekber, Vali istifa, Şerefsiz Vali, Zafer islam'ın, Yaşasın Şeriat, Düzen Yıkılacak (Laik Düzen Yıkılacak), Şeytan Aziz, Sivas Aziz'e Mezar Olacak" şeklinde mütemadiyen slogan atarken işittim, hadisenin başından sonuna kadar topluluğun ön saflarında yer aldığını gördüm. Keza, Muhsin Erbaş'ın Madımak Oteli'nin önündeki grup içerisinde Madımak Oteli'ni taşlarken gözlerimle gördüm. Muhsin Erbaş'ı polis ve jandarma kordonunun önünde yer alıp arkasındaki topluluğu çoşturmak için önder şekilde hareket ederken gözledim. Muhsin Erbaş'ı kesin olarak teşhis ettim.

Şu anda Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koridorunda gördüğüm ve bana göstermiş olduğunuz Hüseyin oğlu, 1979 D .lu Yusuf Şimşek'i kesin olarak teşhis ettim. Ben hadise günü Yusuf Şimşek'i Madımak Otelinin önündeki grup içerisinde gördüm. Benim gördüğümde Yusuf Şimşek, devamlı olarak ateşli ve hararetli bir şekilde "Şeytan Aziz, Sivas Aziz'e Mezar Olacak, Kanımız Aksa da Zafer İslam'ın, Allahuekber" diyerek slogan atıyordu. Aynca Yusuf Şimşek'i Madımak Oteli'nin önünde otele taş atarken gördüm. Aynca Yusuf Şimşek, Madımak Oteli önünde kurulmuş bulunan polis barikatını aşmak için bu barikatı zorlayanlardan bir tanesidir. 3-4 kez de Yusuf Şimşek'i barikatın zayıf noktalarından barikatı aşarak otel istikametine gidip, otel içerisinde tahribat yaparken, otelin camını çerçevesini sökerken, içerden koltuk atarken gördüm ve Yusuf Şimşek'i kesin olarak teşhis ettim.

Şu anda Emniyet Müdürlüğü nezarethanesinde bulunan ve bana göstermiş olduğunuz Yusuf oğlu, 1967 D.lu Ahmet Oflaz'ı kesin şekilde olaylara katıldığını teşhis ettim. Ahmet Oflaz, hadise günü Madımak Oteli'nin önündeki grup içerisinde grubun ön saflannda "Şeytan Aziz, Sivas Aziz'e Mezar Olacak, Allahuekber, Vali istifa" diyerek slogan atarken işittim. Ahmet Oflaz'ı Madımak Oteli'nin önünde kurulmuş olan polis ve jandarmadan müteşekkil barikatı mütemadiyen zorlarken gözlerimle gördüm. Aynca, Ahmet Oflaz, bir ara barikatı aşarak otele gitti, otelin önünde bulunan arabalan tahrip ederken gördüğüm gibi Ahmet Oflaz'ı, otelin içerisine girip otelin içerisinde tahribat yapan ve içerdeki eşyayı dışarı çıkartan kişi olarak gördüm ve teşhis ettim.

Şu anda Emniyet Müdürlüğü nezarethanesinde bulunan ve bana gösterdiğiniz Ahmet oğlu, 1976 D.lu Durmuş Tufan'ı çok net bir şekilde teşhis ettim. Durmuş Tufan'ı, hadise günü Madımak Oteli'nin önündeki kalabalığın ön saflarında gördüm. Durmuş Tufan, burada "Allahuekber, Şeytan Aziz, Sivas Aziz'e Mezar Olacak, Vali istifa, Kanımız Aksa da Zafer islam'ın" şeklinde slogan atarken işittim. Hadisenin sonraki evrelerinde Durmuş Tufan, Madımak Oteli'ne taş atarak otelin camlarını kıranlar arasındadır. Bir ara hadiseler devam ederken nereden temin etti, bilemiyorum, naylon bir poşetin içerisinde, beyaz renkli poşette Durmuş Tufan, benzin getirerek otelin önüne kadar koştu, güvenlik görevlisi arkadaşlar, otelin önünde otele yaklaşmadan içindekinin benzin olduğunu aniayarak Durmuş Tufan'ın üzerine atılıp yakaladılar. Bu aradaki çekişme esnasında poşet patladı ve poşetin içerisindeki benzin asfaltın üzerine yayıldı. Yayılan nesnenin kokusundan da benzin olduğunu anladık. Derhal o arada arkadaşlar sigara içilmemesi yönünde benzin döküldüğü yerde uyarılar yaparak bağnşıyorlardı. Otelin devamlı taşlanması, cam çerçevesinin sökülmesi, sıva vs. artıklanndan otel önünde kumlar olmuştu, oradaki görevliler kumları getirip bu yayılan benzinin üstüne döktüler. Görevli arkadaşlarımız Durmuş Tufan'ı olay yerinden uzaklaştırdılar. Durmuş Tufan'ı Madımak Oteli'nin önünde slogan atarken, oteli taşlarken ve otele benzin taşırken gördüm. Kesin olarak teşhis ettim.

Sivas Emniyet Müdürlüğü nezarethanesinde bulunan ve şu anda bana gösterdiğiniz Faik oğlu 1965 D.lu Fanık Ceylan'ı kesin olarak teşhis ettim. Hadise günü Faruk Ceylan, Madımak Oteli'nin önündeki grubun ön saflannda "Sivas Aziz'e Mezar Olacak, Şeytan Aziz, Allahuekber, Kanımız Aksa da Zafer İslanı'ın" şeklinde slogan attığını kulaklarımla işittim. Faruk Ceylan'ı Madımak Oteli'nin önünde otele taş atarken gördüm. Bundan başka Faruk Ceylan, otelde yangın çıktıktan sonra, otel önüne gelmek isteyen itfaiye araçlarını engelleyen, itfaiye aracının önüne geçen, itfaiye aracının ön camını kapatan kişi olarak bizzat gördüm ve teşhis ettim.

Şu anda Sivas Emniyet Müdürlüğü nezarethanesinde bulunan ve bana göstermiş olduğunuz Ağa oğlu, Dürdane'den olma, 1975 D.lu Temel Toy'u kesin şekilde teşhis ettim. Hadise günü Temel Toy'u, Madımak Oteli'nin önündeki topluluğun ön saflarında aktif bir şekilde gördüm. Temel Toy, bu topluluğun içerisinde "Allahuekber, Şeytan Aziz, Sivas Aziz'e Mezar Olacak, Kanınıız Aksa da Zafer İslam'ın, Vali istifa" diye slogan atarak, halkın da bu sloganlara iştirak etmesini sağlamak için el kol hareketleri ile topluluğu heyecanlandırırken bizzat gördüm ve duydum. Ayrıca, Temel Toy, Madımak Oteli'nin önünden Madımak Oteli'ne taş atarak otele zarar verenlerden birisidir. Temel Toy, otel önünde kurulmuş bulunan polis-jandarma barikatını aşmak için mütemadiyen saldırmıştır, bir ara barikatın zayıf noktasından barikatı aşarak otel önüne gelmiş, otelin camına ve çerçevesine zarar vererek otelin içeresine girmiştir. Otelde tahrip ettiği eşyaları sağa-sola dışarıya atarken gözlerimle gördüm. Ayrıca Temel Toy'u, otelin önünde bulunan arabaları tahrip ederken gördüm ve kesin şekilde teşhis ettim. Şu anda Emniyet Müdürlüğü nezarethanesinde bulunan ve bana göstermiş olduğunuz Turan oğlu, 1964 D.lu Halil İbrahim Düzbiçer'i kesin şekilde teşhis ettim. Halil İbrahim Düzbiçer'i hadise günü olayın başlangıcından sonuna kadar topluluk içerisinde gördüm. H. İbrahim Düzbiçer, topluluk içerisinde "Vali İstifa, Şerefsiz Vali, Sivas Aziz'e Mezar Olacak, Şeytan Aziz" şeklinde sloganlar atarken işittim. H. İbrahim Düzbiçer'i, Kültür Merkezi'nin önünde grubun ön satlannda Kültür Merkezi'ne taş atarken gördüm. Ayrıca, H. İbrahim Özbiçer'in Madımak Oteli'nin önünde yine grubun ön saflarında yukarıda belirttiğim sloganları atarken işittim. H. İbrahim Düzbiçer, Madımak Oteli'nin önünden Madımak Oteli'ni taşlayanlardan biridir. Ayrıca bir ara H. İbrahim Düzbiçer'i, takriben yarım saat kadar, topluluk içerisinde görmez oldum. Yarım saat kadar zaman geçtikten sonra, herhalde atılan taşlardan biri kafasına isabet etmiş olacak ki, yaralanmış durumda H. İbrahim Düzbiçer'i kafası bir bezle sarılı vaziyette polis ve jandarma kordununu zorlarken gördüm. H. İbrahim Düzbiçer, kordonun zayıf bir yerinden polis kordununu aşarak otelin önüne geldi, arabalara zarar verdi, daha sonra camı çerçevesi kırılmış bulunan otelin içine girip ikinci asma kat şeklindeki kata çıktı, bu asma kattan, televizyonu, çiçek saksısı gibi cisimleri çekme kattan aşağıya attı. Aşağıya da indiğinde, bir ara otelin aliminyum doğramanın duvara rapdedildiği yerden bu aliminyum çerçeveyi çekmek suretiyle sökmeye çalıştığını gördüm. Hatta olayın bir safhasında H. İbrahim Düzbiçer'i yukandan atılan eşyalar arasından, koltuklardan birini çakmak ile koltuğu yakmaya çalışırken gözlerimle gördü. Hatta oradaki görevliler, onun bu eylemine engel olarak bulunduğu yerden saf dışı etmeye çalışıyorlardı. H. İbrahim Düzbiçer'in eylemlerini bu şekilde gördüm. Kendisini kesinlikle teşhis ettim.

Ben hadise günü olayların başından sonuna kadar, teşkilatıma mensup arkadaşlarımla birlikte teşkilatımın başında ve ön safta yer aldım. Gördüğüm, teşhis ettiğim, eylemlerini net bir şekilde hatırladığım bu şahıslar hakkındaki teşhisim ve eylemlerine yönelik şahadetim bundan ibarettir, dedi. Okunan ifadesini imzası ile tastik etti.

İlhan AYGÜN
DGM
Cumhuriyet C. Başsavcısı
(İmza)
Doğukan ÖNER
Z.M. Tanık
(İmza)
Nazım Karaca
Kâtip
(İmza)Kaynak: Madımak Yangını Sivas Katliamı Davası. 2. bs, Ankara Barosu Yayınları, 2009. s. 73-84
Telif durumu:

Bu eser, kültürel öneminden ötürü Türkiye Cumhuriyeti'nde kamuya maledilmiştir ya da 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre eserin koruma süresi dolmuştur. Kanun'un 27. maddesine göre:

  • Koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl devam eder.
  • Sahibinin ölümünden sonra alenileşen (herkesçe bilinir duruma gelen) eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır.
  • 12. maddenin birinci fıkrasındaki hallerde (sahibinin adı belirtilmeyen eserlerde) koruma süresi, eserin aleniyet tarihinden sonra 70 yıldır; meğer ki eser sahibi bu sürenin bitmesinden önce adını açıklamış bulunsun.
  • İlk eser sahibi tüzelkişi ise, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır.