Sivas Katliamı'nda Kemal Dönmez'in hazırladığı teknik hasar raporu

TEKNİK HASAR RAPORU

2.7.1993 Cuma günü çıkan olaylar neticesinde, iki yıldızlı turistik Madımak Oteli'nin yandığı ve otelin önünde bir aracın devrilerek ve taşlanarak hasar gördüğü, iki aracın komple yakıldığı görülmüştür. Ayrıca merkez P.T.T. binası arka sokağında, bir aracın hasara uğradığı tespit edilmiştir.

Madımak Oteli önünde HCC 039 plaka sayılı 92 model olduğu tahmin edilen Fiat Uno SX markalı otomobil tavanı üzerine devrilmek suretiyle komple kaporta aksamı ağır hasar görmüş; tüm camları kırılmış; aracın içerisindeki koltukları, göstergeleri, direksiyonu kırılmış ve bozulmuş; araç ters çevrildikten sonra üzerine tuğla, taş, tahta gibi malzemeler atıldığı için aracın taban kısmında da hasar meydana gelmiştir.

Araç ters çevrili olduğu için tesbit anında düzeltip motor aksamında ve diğer aksesuarlarında ne gibi bir hasar meydana geldiği tesbit edilememiştir. Bu model bir aracın hasannın 130.000.000.-TL. olduğu kanaatindeyim.

91 Model olduğu tahmin edilen Mazda 323 markalı otomobilin ise komple yanmış olduğu görülmüş, plakası üzerinde ve çevresinde bulunamamıştır. Bu model bir aracın hasannın 120.000.000.-TL. civarında olduğu kanaatindeyim.

06 HK 912 plaka sayılı 72 model Ford 2.0.M. markalı otomobilin kornple yanmış olduğu görülmüştür. Bu model bir aracın hasarının, 50.000.000.TL. civarında olduğu kanaatindeyim.

Merkez P.T.T. binasının arka sokağında, 34 PK 639 plaka sayılı Mazda 626-2.0 markalı otomobilin arka camının ve sol arka kapı camının kırılıp dağıldığı, ön camının kırık olduğu, arka lambalann kırık olduğu, tavanda taş atmalardan dolayı çukurlar halinde hasar meydana geldiği aracın çeşitli yerlerinin çizildiği görülmüştür. Aracın hasarının 50.000.000.-TL. civarında olduğu kanaatindeyim.

Olaylar sırasında hasar gören 4 aracın toplam hasar bedeli tahminen 350.000.000.TL. civarındadır.

Bu rapor olay mahallinde 3.7. 1993 günü tarafıından hazırlanmıştır.

Kemal DÖNMEZ
Makine Mühendisi
(İMZA)

Kaynak: Madımak Yangını Sivas Katliamı Davası. 2. bs, Ankara Barosu Yayınları, 2009. s. 51
Telif durumu:

Bu eser, kültürel öneminden ötürü Türkiye Cumhuriyeti'nde kamuya maledilmiştir ya da 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre eserin koruma süresi dolmuştur. Kanun'un 27. maddesine göre:

  • Koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl devam eder.
  • Sahibinin ölümünden sonra alenileşen (herkesçe bilinir duruma gelen) eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır.
  • 12. maddenin birinci fıkrasındaki hallerde (sahibinin adı belirtilmeyen eserlerde) koruma süresi, eserin aleniyet tarihinden sonra 70 yıldır; meğer ki eser sahibi bu sürenin bitmesinden önce adını açıklamış bulunsun.
  • İlk eser sahibi tüzelkişi ise, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır.