Kişi:Mustafa Kemal Atatürk

Kişi dizini: A Kemal Atatürk*
(1881-1938)
Ayrıca bakınız: Vikipedi maddesi, Commons galerisi, sözleri. Türk devlet adamı, asker, Türkiye'nin ilk cumhurbaşkanı ve TBMM'nin ilk başkanı.
*Alternatif olarak Kamâl Atatürk, 1934'e kadar Mustafa Kemal Paşa, yaygın olarak Mustafa Kemal Atatürk.
Kemal Atatürk*


Yazdıkları / HitabetleriDeğiştir

Mektuplar / TelgraflarDeğiştir

Hakkındaki kararlarDeğiştir

DiğerDeğiştir