Atatürk'ün, başbakanlığı üstleneceği yönünde yazılar çıkmasının ardından yaptığı açıklama

Arkadaşlarımız içinde Başbakanlık yapacak kişiler çoktur. Fakat bütün bu arkadaşlarım dahil olduğu halde ulusun genel eğilimi benim şu ve bu zaruret karşısında Başvekil olmamı gerektirirse bu görevi tam bir alçak gönüllükle ve minnetle yerine getirmeye hazırım. Bu takdirde benim aynı zamanda cumhurbaşkanlığını uhdemde bulundurmanın elbette yasal olanağı yoktur.

Benim alacağım bir yeni görevi çeşitli şekil ve anlamlarda kötü yorumlamak, Türk ulusunun düşüncelerini karıştıracak tarzda açıklamaya kalkışmak akla ve mantığa uygun değildir.

Amerikan sistemini ülkemizde uygulamayı hiç düşünmedim. Sistemsiz ve yasa dışı olarak Cumhurbaşkanlığı ile Başbakanlığı birleştirmeyi asla düşünmedim. Ve düşünecek adam olmadığım, bütün ulusça bilinir zannederim.

Bugünkü koşullar içinde bir hükümetin ulus ve ülke yararı için güçlendirmesine yönelik herhangi sözümü bin türlü boş şeylerle sömürmeye kalkışmak isteyenler çok bedbaht adamlardır. Akşam gazetesi baş yazarına söylediğim sözler benim ağzımdan çıkmış ve gerektiğinde daima tekrar edilecek sözlerdir.