Mustafa Kemal Atatürk'ün vasiyeti

Dolmabahçe: 5-IX-1938
Pazarertesi


Malik olduğum bütün nukut ve hisse senetleri ile Çankayadaki menkul ve gayri menkul emvalimi C. H. Partisine atideki şartlarla, terk ve vasiyet ediyorum:

  1. Nukut ve hisse senetleri, şimdiki gibi, iş bankası tarafından nemalandirilacaktir.
  2. Her seneki nemadan, nispetleri şerefi mahfuz kaldıkça, yaşadikları müddetçe, Makbuleye ayda bin, Afete sekiz yüz, Sabiha Gökçene altı yüz, Ülküye iki yüz lira ve Rukiye ile Nebileye şimdiki yüzer lira verilecektir.
  3. S. Gökçene bir ev de alınabilecek ayrıca para verilecektir.
  4. Makbulenin yaşadığı müddetçe Çankayada oturduğu ev de emrinde kalacaktır.
  5. İsmet İnönünün çocuklarina yüksek tahsillerini ikmal için muhtaç olacakları yardim yapılacaktır.
  6. Her sene nemadan mütebaki mikdar yarı yarıya, Türk Tarih ve Dil Kurumlarına tahsis edilecektir.