Ana menüyü aç
←←Yardım Semailer
Semai ; Halk şiirinde hecenin sekizli ölçüsü ile koşma biçiminde düzenlenen ve özel bir ezgi ile söylenen şiirlerdir.Semailerde daha çok sevgi,doğa,güzellik gibi konular işlenir.

Dörtlük sayısı 3 ile 5 arasında değişir.Koşmaya göre,daha kıvrak ve canlı bir üslubu vardır.

Ağıt | Bilmece | Destan | Fıkra | Güzelleme | Hikâye | Hoyrat | Kalenderi | Kavuştak | Koçaklama | Koşma | Mani | Masal | Nefes | Ninni | Semai | Taşlama | Tekellüm | Tekerleme | Türkü | Varsağı | İlahi | Şathiye