Yadigâr-ı Şebâb/Lahn-ı Evvel

Ne güzeldir hele eyyâm-ı şebâb
Ömr-i insândan odur belki nisâb

Doğrusu fasl-ı şebâbın edemem
Zevkıni lezzetini add ü hesâb

Hâlet-i ömr-i beşer hakkında
Beni ger eyleseler isticvâb

Gençlik olmasa-derdim-bu hayât
Bizedir mahz-ı belâ mahz-ı azâb

Ukalâ elbet ederler tasdîk
Bu sözün olduğunu ayn-ı savâb

Ben düşündükçe o eyyâmı hele
Eylerim gönlüme bu yolda hitâb

Geçti rü'yâ gibi âh ol demler!
O güzel günler o hoş âlemler !