Yardım:İçindekiler

Vikikaynak:Dizin Yardım
Yardım sayfaları Vikikaynakla ilgili belgeler, talimatlar ve bilgiler içerir. Aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır. Eğer viki projelerinde yeniyseniz bütün bu sayfalar size biraz ürkütücü görünebilir. Yardım:Temel Bilgiler sayfası Vikikaynak'la ilgili temel bilgileri vermektedir.

İçindekilerDüzenle

Genel Dizin
Sayfa Açıklama
Genel Dizin Sayfaları
Sayfa Açıklama
Vikikaynak:Hoş geldiniz Vikikaynak ile ilgili kısa bir açıklama içerir, Vikikaynak'taki kuralları kısaca açıklar.
Yardım:Temel Bilgiler Faydalı yardım sayfalarına bağlantılar içerir.
Sayfa Açıklama
Vikikaynak:Vikikaynak ne değildir Vikikaynak projesinin kapsamıyla ilgili bilgiler içerir.
Yardım:Sayfa nasıl yazılır Viki yazım dili ile ilgili bilgiler içerir.
Yardım:Sayfa düzenleme Sayfaların yapısı ile ilgili bilgiler içerir.
Yardım:Resim yükleme Siteye nasıl resim yükleneceğini açıklar.
Vikikaynak:Klavye kısayolları Sitede bazı işlemleri klavyenizden nasıl yapacağınızı anlatır.
Telif Hakları hakkında yardım
Sayfa Açıklama
Yardım:Telif Telif haklarıyla ilgili bilgilendirme sayfalarına bağlantılar içerir.
İstinsah hakkında yardım
Sayfa Açıklama
Yardım:İstinsah İstinsah hakkında kısa bilgi verir.
Yasal bildirimler
Sayfa Açıklama
Genel Sorumluluk Reddi Vikikaynak'ın içeriği hakkındaki yasal bilgilendirme metnidir