Vikikaynak:Silme politikası

Politika ve yönergeler Silme politikası
Kısayol:
VK:SP
Vikikaynak silme politikasının amacı, Vikikaynak'taki her türlü silme işleminin amacını ve silme prosedürünün kurallarını belirlemek ve belirtmektir.

Silme kriterleri

değiştir

Genel kriterler

değiştir

Vikikaynak'ta telif hakkı saklı içeriğin bulundurulmasına izin verilmez. Bu nedenle, telif hakkı ile ilgili sorunları olan ya da bu hususun yeterince açık olmadığı, bilinemediği maddelerin silinmesi daha uygundur. Böylece, Vikikaynak'ta telif hakkı saklı içeriğin bulunmasının önüne geçilmiş olacaktır. Bununla birlikte, aşağıda yer alan diğer kriterler de maddelerin silinme gerekçelerini oluşturur. Bu kriterlerden birini taşıyan maddeler silinir. Telif hakları ile ilgili daha fazla bilgi için telif hakları ile ilgili yardım sayfamıza bakabilirsiniz.

Maddenin silinmesi için {{Sil}} şablonunu maddenin en üstüne yerleştrebilirsiniz. Şablonu kullanırken {{sil | silme isteme nedeni}} şeklinde kullanın ve sayfanın neden silinmesi gerektiğine, bu sayfada yer alan kriterlerden hangisinin/hangilerinin karşılanmış olduğuna dair bir açıklamada bulunun. Daha detaylı bir açıklama yapma gereği duyuyorsanız sayfanın tartışma sayfasını kullanabilirsiniz. Burada gerekçenizi açıklayın {{Sil}} şablonunda tartışma sayfasına bağlantı vererek kullanıcıları tartışmaya yönlendirebilirsiniz.

Yapılacak tartışma sonucunda sayfanın silinmesi yönünde fikir birliği oluşursa veyahut sayfanın tartışma gerektirmeksizin hızlı silinmesini gerektirecek bir kriterin tartışmaya mahal vermeyecek bir açıklıkla var olması hâlinde, sayfa silinecektir.

Bir maddenin telif hakkı ihlali oluşturduğu kanısındaysanız, sayfanın en üstüne {{Telif}} şablonunu ekleyebilirsiniz. Şablonu kullanırken {{telif | telif ihlali olan kaynak}} şeklinde kullanın. Hizmetliler, gösterilen kaynaktan telif hakkı ihlali yapıldığını tespit ederlerse sayfayı silebilirler. Hizmetlilerin, silme işlemini emin olmadıkları sürece yapmamaları gerekmektedir.

Vikikaynak'ta yer almasına izin verilmeyen içerikler
 1. Pornografik, ırkçı, yabancı düşmanı, sol radikal, sağ radikal ya da aşırı dinci metinler ya da bilgiler konulması;
 2. Diğer kullancılara, halklara, uluslara, topluluklara ya da kişilere hakaret ve küfür edilmesi;
 3. Vikikaynak'ta yer alan içeriğe karşı yıkıcılık yapılması; yani, bilgilerin kasıtlı olarak değiştirilmesi, ilgisiz bağlantılar ya da içeriğe uygun olmayan metinler eklenmesi;
 4. Sürekli olarak telif haklarını ihlal eden ve silinmeyi gerektirecek metinler ya da bilgiler konulması.
 5. Yasaların suç saydığı içeriklerin yerleştirilmesi (TCK Madde 215 (1) işlenmiş olan bir suçu veya işlemiş olduğu suçtan dolayı bir kişiyi alenen öven kimse, iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.")

Hızlı silme kriterleri

değiştir
 1. Yasalara göre suç teşkil eden sayfalar hızlı sil ile silinebilir
 2. Hiçbir anlam ifade etmeyen içerikteki sayfalar silinebilir. – Örneğin: “nafnşew359cşs.ndc30” veya “traa laa laaa”. Buna: Vandalizm, kısa içerik, kötü yazım, partizan nutuklar, imkansız teoriler ve kötü bir tercümeye sahip içerikler dahil değildir.
 3. Deneme yapılmış sayfalar silinebilir. – Örneğin: “Gerçekten bir sayfada değişiklik yapabilir miyim?!”
 4. Vandalizm yapılmış sayfalar silinebilir. – Ad değiştirme vandalizmi sonucu oluşan yönlendirme sayfaları da dahil.
 5. Daha önce silinmiş bir içeriğin kopyası ise silinebilir. – Bu durumda yeni içerik, önceden silinmiş olan içeriğin tamamen aynısı olmak zorundadır. Eğer aynı konuyu işliyor fakat aynı metne sahip değilse bu maddeye dahil değildir.
 6. Engellenmiş kullanıcının oluşturduğu sayfalar silinebilir. – Engellenmiş bir kullanıcı tarafından, engel süresince yapılmış katkılar.
 7. Yazarın talebi ile silinebilir. – Eğer bir maddenin yazarı, yazdığı sayfa başka hiçbir kişi tarafından değişikliğe uğramamışsa ve yazar tarafından yanlışlıkla açılmışsa, maddenin silinmesini talep edebilir. Bu talep sebebiyle söz konusu madde silinir.
 8. Silinmiş maddelerin tartışma sayfaları silinebilir. – Eğer maddenin niçin silindiğine dair bir tartışma içermiyorsa hızlı sil ile silinebilir.
 9. Ad değiştirirken silinebilir. - Ad değiştir fonksiyonunu kullanırken, üzerinde bir tartışma veya beis olmadığı takdirde, örneğin sadece 1 madde içeren bir anlam ayrım sayfası veya eski bir yönlendirme bulunduğu durumlarda, ad değiştirilmesini gerçekleştirmek için hızlı sil uygulanabilir.

Maddeler

değiştir
 1. Çok az ya da hiç bilgi taşımayan kısa içerikli maddeler silinebilir. - Örneğin: “Fabrikası olan garip bir adamdı.” Kısa içerik tek başına silinme sebebi değildir. İçeriğin genişlemeye elverişli olup olmaması ve bilginin doğrulanabilmesi kriterdir.
 2. Bir başka Wikimedia projesinde mevcut olan, yabancı dildeki maddeler silinebilir.
 3. İçeriğe sahip olmayan maddeler silinebilir. - İçerik olarak sadece dış bağlantı, Göz At, şablon veya başlığın tekrarını içeren maddeler.
 4. Transwikilenmiş (wiki projeleri arasında transfer edilmiş) maddeler silinebilir. - Transwiki şablonu/şablonlarından birini içeren ve/veya silmeye aday olduktan sonra, oylama ile transwikilenmesine karar verilen, ve transwikilenen maddeler, transwiki işlemi başarıyla yapıldıktan ve maddenin yazarı transwikiden haberdar edildikten sonra silinebilirler.
 5. Sadece saldırı içeren maddeler silinebilir. – Saldırı, hakaret dışında bir amaca hizmet etmeyen içeriğe sahip maddeler, örneğin: “... bir salaktır.”
 6. Vikikaynak ile ilgisi olmayan kişi veya gruplar ile ilgili sayfalar silinebilir.
 7. Ciddi telif ihlali yaratan sayfalar silinebilir. - Ciddi telif ihlali durumunda, aşağıdaki kriterler de mevcutsa, hızlı sil uygulanabilir:
  • Maddenin içeriğinin telifli olduğu, madde oluşturulduktan sonra 48 saat içinde fark edilmişse ve söz konusu maddede herhangi bir wikileme (düzenleme) yapılmamışsa, ve;
  • Maddenin içeriğinin, bir ticari içerik sağlayıcısının (ansiklopedi, dergi veya haber ajansı vs.) web sitesinden alındığı kesin bir şekilde biliniyorsa, yöneticiler hızlı sil uygulayabilir.
  • Yukarıda belirtilen kriterlerden bağımsız olarak, madde ve maddenin geçmişi küçük değişiklikler, şablonlar vb. dışında tamamen telif sorunlu içerikten oluşmuşsa; bu madde hızlı sil ile silinebilir.
 8. Düzen ve Vikikaynak açısından uygunsuz maddeler, belirtilen kriterlere uyuyorsa silinebilir. - Çalışma var şablonu barındırmayan, içeriğinde herhangi bir viki işaret dili kodu bulunmayan, taraflı veya yanlış içerik veya ifade barındıran veya içeriğinin en az %30’luk kısmı yabancı bir dilde olan herhangi bir madde, eğer bir kullanıcı tarafından yaratılmışsa kullanıcı haberdar edilerek, eğer anonim bir IP tarafından yaratılmışsa haberdar edilmeden, silinebilir. Kullanıcıya haber verileceği durumda, madde silinmeden veya silindikten sonra kullanıcıya Vikikaynak hızlı silme gerekçelerinin bu maddesi gösterilerek ve gerekli açıklama yapılarak haber verilir.
 9. Sadece reklam amacıyla oluşturulmuş sayfalar silinebilir
 10. Kaynaksız maddeler silinebilir. Silinmeden önce sayfaya {{kaynaksız}} şablonunun eklenmesi ve başka kullanıcıların maddeye kaynak eklemesi için uygun bir sürenin tanınması gerekmektedir. Buna rağmen maddeye kaynak eklenmezse sayfa silinebilir.
 11. Çevirmen bilgisi bilinmeyen maddeler silinebilir. Silinmeden önce sayfaya {{çevirmensiz}} şablonunun eklenmesi ve başka kullanıcıların maddeye çevirmen bilgisini eklemesi için uygun bir sürenin tanınması gerekmektedir. Buna rağmen maddeye çevirmen bilgisi eklenmezse sayfa silinebilir.

Yönlendirmeler

değiştir
 1. Var olmayan sayfalara olan yönlendirmeler silinebilir. – Eğer mümkünse söz konusu yönlendirme, uygun ve var olan bir başka maddeye yönlendirilmeli, yoksa hızlı sil ile silinebilir.
 2. Büyük bir yazım hatası içeren yeni oluşturulmuş yönlendirmeler silinebilir. – Eğer söz konusu yazım hatası sıklıkla yapılan bir hataysa, kalmasında sakınca da yoktur.
 3. Maddeden kullanıcı sayfasına olan yönlendirmeler silinebilir.
 4. Farklı alan adları arasındaki yönlendirmeler silinebilir. - Örn: Vikikaynak->Şablon, Şablon->Metin, Kişi->Kullanıcı

Resim/Medya

değiştir
 1. Çift kopya resimlerden birisi silinebilir. – Bir resim Vikisöz’de veya Wikimedia Commons'ta hâli hazırda bulunan bir resmin aynısı/kopyası ise, dosya formatı aynı, çözünürlüğü ise aynı veya daha düşükse, bu kopya silinir.
 2. Bozuk veya boş resimler silinebilir.
 3. Saldırı amaçlı resimler silinebilir. - Bir kişiye, kuruluşa, organizasyona, ülkeye veya halka saldırı amacıyla çizilmiş tüm resimler silinebilir. Parodi amaçlı resimler bu kapsama girmez.
 4. Lisansı uymayan ya da lisans ve kaynak bilgisi eksik olan resimler silinebilir. – Yüklenen her resmin lisans ve kaynak bilgisi olmalıdır. Eğer bir resmin telif lisansı “sadece ticari-olmayan amaçlar içindir”, "üzerinde herhangi bir değişiklik yapılamaz" veya “izin ile kullanabilir” ise veya telif hakkı saklı olup, resmin uygun kullanıma gireceğine dair bir iddia veya delil yoksa; söz konusu resim hızlı sil ile silinebilir. Lisansı veya kaynağı belirtilmemiş resimler de, belirsizliği 7 gün içinde netliğe kavuşmadığı takdirde silinir.
 5. Adil kullanımı hatalı belirtilmiş ya da doğru belirtildiği halde kullanılmayan resimler silinir. - Serbest bir lisans veya kamu malı kapsamında olmayan telif hakkı saklı (adil kullanım vb.) resimler, herhangi bir madde içerisinde kullanılmadıkları takdirde 7 gün içerisinde silinebilir. Yanlış adil kullanım etiketine sahip (herhangi bir maskot resmi için Logo etiketi gibi) resim veya diğer medya dosyaları, yükleyen kullanıcıya haber verildikten 48 saat sonra silinebilir.
 6. Özgür lisanslı olmalarına rağmen Vikikaynak açısından değer taşımayan ve (kullanıcı sayfaları da dahil olmak üzere) herhangi bir sayfada kullanılmayan her türlü resim/medya silinebilir. Eğer resim/medyanın ansiklopedik değeri tartışmalıysa hızlı sil ile silinemez.

Kategoriler

değiştir
 1. Boş kategoriler silinebilir. - En azından 4 gün süresince makale veya alt kategori içermeyen, tek içeriği üst kategoriye bağlantı olan kategoriler. Eğer söz konusu kategori silmeye aday kategorilerdense, hızlı sil uygulanamaz.
 2. Hızlı yeniden adlandırma kategorileri silinebilir. – Hızlı adlandırılacak boş kategoriler için:
  • Yazım hatası düzeltmeleri, örneğin: Kitpalar -> Kitaplar.
  • Büyük harf düzeltmeleri, örneğin: orta Dünya karakterleri -> Orta Dünya karakterleri
  • Tekil kelimelerin çoğul yapılması, örneğin: Roman -> Romanlar
  • Ülke ismi kısaltmalarının açılması, örneğin: ABD -> Amerika Birleşik Devletleri
 3. Şablon kategorileri silinebilir. – Şablon silindikten veya kategorileri değiştirildikten sonra kalan kategoriler.

Kullanıcı sayfaları

değiştir
 1. Kullanıcın isteği üzerine silinebilir. – Kullanıcıların isteği üzerine kendi kullanıcı sayfaları ve bağlı alt sayfaları silinebilir.
 2. IP kullanıcıların sayfaları silinebilir. – Oturum açmamış kullanıcıların tartışma sayfaları, artık yazılmış mesajlar geçerli olmadığı zaman silinir. Böylece aynı IP adresiyle değişiklik yapan yeni kullanıcıların aklı karışmaz.