Kendime Notlar:Düzenle

  • istinsah yardımı tamamen çevrilmeli
  • Vikikaynak alan adındaki bazı sayfalar portalle birleştirilmeli
    • portaller derlenip toparlanmalı ve DOS portali birincil olmak üzere altına sıralanmalı. (İkinci de topluluk portali)
  • Kalkınma Ajansı'nın raporları aktarılmalı.
  • telif şablonları ve telif yardımı bitirilecek.
  • genç kalemler, güneş risalesi

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161005-19.htm