Demokratik Toplum Partisi'nin Temelli Kapatılması İstemine İlişkin Savcılık İddianamesi

T.C.
YARGITAY
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞISP. Hz.:2007 / 2 Ankara; 16.11. 2007
İ D D İ A N A M E


ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA


DAVACI : Kamu adına, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı
DAVALI : Demokratik Toplum Partisi

Oguzlar Mahallesi, Barıs Manço Caddesi, 32.Sokak No:37 Balgat-Ankara

DAVANIN KONUSU : Davalı Partinin Anayasa’nın 68/4. maddesine

aykırı eylemleri nedeniyle Anayasa’nın 69/6. ve Siyasi Partiler Yasa’nın 101/1-b ve 103/2. maddeleri uyarınca temelli kapatılması.

KANITLAR : Davalı partinin terör örgütü tarafından kurduruldugu ve yönetildigine dair bilgiler,

gerçeklesen eylemler ve kesinlesmis mahkeme kararları ile Yerel Cumhuriyet Bassavcılıklarında devam eden hazırlık sorusturmalarına ve mahkemelerde açılmıs bulunan kamu davalarına konu olan ve ayrıca parti üyeleri tarafından gerçeklestirilen eylemler ve sarfedilen beyanlar.

DAVA TARİHİ : 16 Kasım 2007
I- Genel açıklama
II- Siyasi parti kapatma nedenleri
III- Dava konusu eylemler
IV- Konuyla ilgili düzenlemeler
V- Eylemlerin temelli kapatma nedenleri olarak yasal ölçütlere göre değerlendirilmesi
VI- Kapatma yaptırımının zorunluluğu ve orantısallığı
VII- Dava süresince Demokratik Toplum Partisi hakkında uygulanması talep edilen yaptırımlar
VIII- Sonuç ve istem
Abdurrahman YALÇINKAYA

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı


EKİ: 4 sayfadan ibaret (42 klasör halinde olan) eklere iliskin liste.