Demokratik Toplum Partisi'nin Temelli Kapatılması İstemine İlişkin Savcılık İddianamesi/VI- Kapatma yaptırımının zorunluluğu ve orantısallığı

VI- KAPATMA YAPTIRIMININ ZORUNLULUĞU VE ORANTISALLIĞI:

Davalı siyasi partinin izledigi politikanın ortaya çıkardıgı tehlike ülke genelinde ortaya çıkan yogun siddet olayları ve partinin eylemleri nazara alındıgında çok ciddi tehlikeler içermektedir. Anayasa, İHAS hükümleri ile demokrasinin standartlarıyla çelisen politika yürütmektedir.. Bu nedenle ülke güvenligine, toplumsal barısa ve ülkenin demokratik rejimine zarar verebilecek bu adımların engellenmesi geregi ortaya çıkmaktadır. _çerdigi ve ısrarla devam ettirdigi terör örgütü paralelinde davranma biçimi davalı siyasi parti yönünden, çogulcu demokrasiyle bagdasmayan eylemlerinin ancak kapatma yaptırımıyla engellenecek olması karsısında, kapatma davasına basvurulması gerekli ve ülkenin içinde bulundugu siddet ortamı gözetildiginde zorunludur.

Olayda kapatma yaptırımı uygulanması, çogulcu demokratik sistemde, yapılması gereken ve hukuksal yoldan uygulanabilecek amaca uygun ve orantılı tek seçenektir

Bu çerçevede kapatma yaptırımı, İHAS’ın 11 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında “kamu düzeninin saglanması, baskalarının hak ve özgürlüklerinin korunması” ilkeleri kapsamında, demokratik toplum ilkelerine uygun ve yasa ile öngörülmüs bir yaptırımdır.

Terör örgütünü açıkça savunması, bu durumun da gerek yurt içinde gerek yurt dısında tartısmasız kabul edilmesi, davalı partinin bu yöndeki söylem ve eylemlerinin yogunlugu da gözetildiginde, amacından alıkoyacak ara yaptırımlar ve ara çözümler, somut duruma göre olanaklı degildir. Bu nedenle kapatma yaptırımı, dava yönünden radikal olmayıp, olaya uygun ve orantılı bir yaptırımdır. Davalı partinin terörü ve terör örgütünün ülke bütünlügüne yönelik amaçlarını açıkça desteklemek suretiyle etnik kökenli iç çatısma yaratmaya çalısması dikkate alındıgında davalı siyasi partiyi amacından uzaklastıracak ve sosyal yönden de gereksinim duyulan tek ve zorunlu yöntem, sadece ve sadece kapatma yaptırımıdır. Toplumu apaçık karsılastıgı bu tehlikeden baska türlü korumanın olanagı kalmamıs, zorunluluk hali gerçeklesmistir.