Demokratik Toplum Partisi'nin Temelli Kapatılması İstemine İlişkin Savcılık İddianamesi/VII- Dava süresince Demokratik Toplum Partisi hakkında uygulanması talep edilen yaptırımlar


VII- DAVA SÜRESİNCE DEMOKRATİK TOPLUM PARTİSİ HAKKINDA UYGULANMASI TALEP EDİLEN YAPTIRIMLAR:

Dava süresince uygulanması yasal zorunluluk arzeden önlemler, SPY’nin 108 nci ve 110 ncu maddelerinde gösterilmistir. Buna göre, hakkında kapatma davası açılan bir siyasi parti hakkında, kapatma kararı ile birlikte mallarının hazineye geçmesi gözetildiginde(SPY md 110), siyasi partinin mallarını kaçırmaması yönünden, sorusturma ve dava süresince parti mallarının devir islemi yapılamaktadır (SPY md 110/3). Konuya yakın olması yönünden SPY’nin 108 nci maddesindeki düzenleme uyarınca da, dava sırasında siyasi partinin kapanma kararı almasının; Anayasa’nın 69 ncu maddesinin sekizinci ve dokuzuncu, 83 ncü maddesinin besinci, SPY’nın 95 nci, 96 ncı ve 110 ncu maddelerinde belirtilen önlemlerden/yaptırımlardan kurtulmasına yol açmamakta, alınan kapanma kararı açılan davanın yürütülmesini engellememektedir.

Anayasa’da ve yasalarda Yüksek Mahkemenin dava süresince takdiren uygulayabilecegi önlemlerin gösterilmemesi, anayasakoyucunun ve yasakoyucunun bunu olanaksız görmesi anlamında degildir. Anayasa Mahkemesi, iptal davalarında “yürürlügü durdurma” önlemini, bu konuda yazılı hukuk kurallarıyla yetkilendirilmemesine ragmen verebilmektedir. _sin özünden hareket edildigi zaman da bu önleme karar verebilmesi hukuksal yönden de gereklidir. Bu baglamda siyasi parti kapatma davaları yönünden konuya bakıldıgında, yasalarla ve Anayasa’yla öngörülen modelle açıkça çatısan ve eylemlerinin agırlıgı itibarıyla da kapatma yaptırımına muhatap olan bir siyasi parti için, bu yolda resmi itham da yapıldıktan sonra, giderilmesi güç veya olanaksız durumların ortaya çıkmaması için, dava süresince Anayasa Mahkemesi’nin her türlü önleme karar verebilmesi gerekmektedir. Karar verebilecegi önlemler içerisinde seçimlere katılmamak önlemi dahi vardır. Seçimlere katılabilecek siyasi partileri Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) belirlemesi, yasal çerçevedeki kosullar ölçeginde degerlendirilebilen bir durumdur. YSK’nın kapatma davasına muhatap olan veya baskaca pozisyonlardaki siyasi partiler için önlem niteliginde karar alabilmesi söz konusu degildir. Kapatma davasına muhatap olan bir siyasi parti için, faaliyet yasagı anlamında seçimlere katılmaktan alıkonulması, kapatma davası içerisinde bir önlem olarak Anayasa Mahkemesi’nin yetkisindedir. Ancak elbette Anayasa Mahkemesi bu yetkisini kullanırken, itham, eylemler ve eylemlerin agırlıgı ile dava süresince partinin faaliyetlerini gözeterek kararını verecektir. Üstelik SPY’nin 121 nci maddesi gözetildiginde, yerel mahkemelerin dernekler hakkında genel hukuk kurallarından hareketle dava süresince verebilecekleri her türlü önlem kararını, Anayasa Mahkemesi’nin de siyasi partiler hakkında verilebilmesi söz konusudur. Nitekim Anayasa Mahkemesi, 13.3.2003 tarih ve 1/1 sayılı kararında, eldeki kanıtların yeterli olması durumunda böyle bir önleme hükmedilebilecegine de isaret etmis bulunmaktadır. Yine 2002/3 sayılı siyasi parti kapatma davası sırasında 22.01.2003 tarihli ara kararında, dava sırasında önlem kararı verilmesine yönelik istemi esastan incelemistir.

Bu çerçevede dava süresince Anayasa Mahkemesi, davalı partinin faaliyetlerinin durdurulması, SPY ve parti tüzügünde gösterilen belirli veya bütün organlarının faaliyetlerinin durdurulması, dava süresince seçimlere katılamaması ayrıca dava tarihinde parti üyesi olanların bir baska siyasi parti listesinden veya bagımsız olarak ta dava süresince seçimlere katılmasının önlenmesi, ödenecek hazine yardımlarının banka hesabında blokesi, üye kayıtlarının durdurulması gibi önlemlere hükmedebilecektir. Bu durum _HAS’ın ortaya koydugu “yasalarda” bulunması gereken ölçütler yönünden de aykırılık olusturmamaktadır. Çünkü takdir hakkı saglayan bir düzenleme, uygulamada keyfilik yaratmıyorsa, ulusal makamların yorumu belirleyicilik arzetmektedir (RP/Türkiye Kararı).

Yukarıda ayrıntılarıyla açıklanan eylemler ve agırlıkları gözetilerek,

Demokratik Toplum Partisi’nin dava süresince olası faaliyetleri de dikkate alınarak, giderilmesi güç ve olanaksız durumların ortaya çıkmaması yönünden:

-Dava tarihinden itibaren yapılacak seçimlere katılmaktan alıkonulması,

ayrıca dava tarihinde parti üye veya yöneticisi olanların bir baska siyasi parti listesinden veya bagımsız olarak dava süresince seçimlere katılmasının önlenmesi, - Ödenecek hazine yardımlarının banka hesabında blokesi,

- Üye kayıtlarının durdurulması

önlemlerinin uygulanması hukuksal gereklilik oldugundan, dava süresince devam etmek kosuluyla, ivedilikle bu önlemlere hükmedilmesinin istenmesi zorunlulugu da dogmustur.

Anayasa’nın 69 ncu maddesinin 9 ncu ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Yasası’nın 95 nci maddeleri uyarınca söz ve eylemleriyle Demokratik Toplum Partisi’nin kapatılmasına neden olan Aydın Budak, Abdulkadir Fırat, Abdullah _snaç, Abdurrahim Bilen, Ahmet Aka, Ahmet Ay, Ahmet Aydın, Ahmet Cengiz, Ahmet Narım, Ahmet Özbay, Ahmet Türk, Ahmet Yalçıntas, Akif Hamitoglu, Alaattin Ege, Alaattin Enül, Ali Aslan, Ali Bozan, Ali Gün, Ali Sever, Arif Yayla, Aslan Kızıl, Ayfer Ekin, Ayhan Karabulut, Aynur Coskun, Aysel Tugluk, Ayse Arslan, Azize Yagız, Bahar Yesilyurt, Bayram Bozan, Bedirhan Aklan, Bedri Arslan, Bedir Fırat, Behçet Tunç, Besir Bekle, Burak Avcı, Burhan Yürek, Büro Görmez, Cafer Selçuk, Cemal Cosgun, Cemal Kuhak, Cemalettin Padir, Çiçek Arıç, Çimen Isık, Deniz Yesilyurt, Dicle Manap, Dogan Erbas, Emin Uslu, Emral Dagdelen, Erdogan Karaca, Ethem Sahin, Eyüphan Aksu, Ezgi Dursun, Fatma Kurtulan, Faysal Yaçan, Fehime Ete, Ferdi Sönmez, Ferhan Türk, Ferit Datlı, Fettah Dadas, Fevzi Kara, Fuat Arslan, Funda Apak, Gülhanım Dogan, Gürü Toprak, Hacer Tasarsu, Hacı Özbay, Hacı Üzen, Halil Adıgüzel, Halil İmrek, Halis Yurtsever, Halit Kahraman, Halit Tasçı, Hatice Adıbelli, Hazal Aras, Hediye Tekin, Hilmi Aydogdu, Hilmi Karaoglan, Hüseyin Bektasoglu, Hüseyin Çalısçı, Hüseyin Kalkan, Hüseyin Sahin, Hüseyin Yılmaz, Hüsnü Koyuncu, İbrahim Binici, İbrahim Erkul, İbrahim Halil Parıldar, İbrahim Sunkur, İhsan Güler, İlhan Öymen, İsmet Aras, İzzet Belge, Kemal Aktas, Kemal Çaglan, Kenan Demir, Kudret Ecer, Leyla Zana, Lezgin Bingöl, Lezgin Örnek, Tugay Dag, Mahmut Alınak, Mahmut Aydıncı, Mahmut Güngör, Mahmut Kayar, Medeni Kırıcı, Mehmet Ali Öcalan, Mehmet Ali Yaman, Mehmet Ayas, Mehmet Bayraktar, Mehmet Cevat _nce, Mehmet Emin Acar, Mehmet Emin Yanardag, Mehmet Emin Yıldız, Mehmet Faik Taskın, Mehmet Hatip Dicle, Mehmet _nsan, Mehmet Kodaman, Mehmet Latif Alp, Mehmet Muhti Aslan, Mehmet Sait Sasmaz, Mehmet Salih Duran, Mehmet Salih Koca, Mehmet Salim Saglam, Mehmet Sefa Güngör, Mehmet Sakar, Mehmet Sirin Karademir, Mehmet Sirin Tetik, Mehmet Tilki, Mehmet Topçu, Mehmet Tusun, Mehmet Veysi Dilekçi, Mehmet Yasik, Mehmet Zeki Dogru, Meliha Varıslı, Menderes Öner, Merak Kurum, Metin Tekçe, Mikail Varhan, Muhlis Altun, Murat Avcı, Murat Das, Murat Öztürk, Musa Farisogulları, Mustafa Atmaca, Mustafa Eraslan, Mustafa Tuç, Müslüm Kılıç, Nayif Coskun, Nazahat Kaya, Nazime Ceren Salmanoglu, Necdet Atalay, Nedim Tas, Nimet Özalp, Nizamettin Öztürk, Nuray Kılıç, Nurettin Demirtas, Yilmaz Kurt, Onur Geldi, Lutfi Kuris, Orhan Tunç, Osman Akkoyun, Osman Baydemir, Osman _bek, Osman Özçelik, Osman Tasdemir, Ömer Asgakara, Ömer Yılmaz, Özgür Söylemez, Pakize Uksul, Pelgüzar Kaygısız, Pınar Uzun, Ramazan Özmen, Resul Atay, Sabahat Tuncel, Sabri Çelebi, Sabriye Burumtekin, Salih Karaaslan, Saniye Turhan, Sara Aktas, Sebahattin Isık, Sebahattin Suvagcı, Sedat Yurttas, Selahattin Demirtas, Selim Engin, Selim Sadak, Selma Irmak, Selma Söker, Serhat Ölmez, Sevahir Bayındır, Seydi Ahmet Öcalan, Seyithan Kırar, Sırrı Keles, Sıtkı Adsız, Sibel Öz, Sihem Akyüz, Sima Dorak, Sinan Ugur, Sultan Ugras, Suna Akkus, Süleyman Kılıç, Saban Yılmaz, Sakir Acar, Sükrü Binici, Tamer Temel, Taylan Gürel, Tuncer Bakırhan, Türkan Yüksel, Ugur Saraç, Vakkas Dalkılıç, Veli Aramaz, Yakup Aslan, Yıldız Aktas, Yıldız Bahçeci, Yusuf Kaya, Yusuf Tokdemir, Yüksel _gdeli, Zahide Besin, Zeki Aslan, Zeynep Dogan, Zeynep Karaman, Ziver Gümüs, Ziya Akdemir haklarında yasaklılık kararı verilmesi de gerekmektedir. (Ek-155), (Ek-156)