Bozkurt Destanı (Chou Kitabı)

Türkler Hiung-nuların ayrı bir alt türüdür. Soyadı Aşina'dır. Kendi başına ayrı olarak yaşıyorlardı. Daha sonra komşu ülke tarafından yenilgiye uğratıldılar. Bütün soy ve sopları tamamen yok edildi. Bir çocuk kalmıştır ve 10 yaşında idi. Askerler onun küçük olduğunu görünce öldürmeye kıyamadılar. O yüzden onun ayaklarını kesip sazlık ve bataklık bir yere bıraktılar. Orda bir dişi kurt çocuğu etle besledi. Çocuk büyünce kurtla birlikte oldu. Sonuçta kurt hamile kaldı. Komşu ülkenin hükümdarı çocuğun hâlâ hayatta olduğunu işitince yeniden adamları göndererek bunu öldürttü. Adamlar yanında dişi kurt görünce onu da öldürmek istediler. Bunun üzerine kurt Batı Deniz'in doğusuna, Karahoca ülkesindeki Kuzey Dağ'a kaçtı. Dağda bir mağara vadı. Mağranın içinde zengin ve münbit çayırlarla kaplı bir düzlük vardı. Etrafı yüzlerce mil genişliğinde idi. Dört tarafı hepsi dağlarla çevirilmişti. Kurt mağaranın içine saklandı ve on erkek çocuk doğurdu. On erkek büyüdüler. Dışarıdan kız alıp evlendiler ve eşleri hamile oldular. Bundan sonra her biri bir soy sahibi oldular. Aşina da bunlardan biridir. Bunların oğullaruı ve torunları çoğaldılar ve yavaş yavaş yüzlerce aile oldular. Birkaç nesil geçtikten sonra mağradan çıktılar. Ve Cücenlere tâbi oldular. Chin-shan'ların güney eteklerinde Cücenlerin demircileri oldular.


異域下

突厥吐谷渾高昌鄯善焉耆龜茲於闐獻噠粟特安息波斯

突厥者,蓋匈奴之別種,姓阿史那氏。別為部落。後為鄰國所破,盡滅其族。有一兒,年且十歲,兵人見其小,不忍殺之,乃刖其足,棄草澤中。有牝狼以肉飼之,及長,與狼合,遂有孕焉。彼王聞此兒尚在,重遣殺之。使者見狼在側,並欲殺狼。狼遂逃于高昌國之北山。山有洞穴,穴內有平壤茂草,周回數百里,四面俱山。狼匿其中,遂生十男。十男長大,外托妻孕,其後各有一姓,阿史那即一也。子孫蕃育,漸至數百家。經數世,相與出穴,臣於茹茹。居金山之陽,為茹茹鐵工。


Ya da Türkler önce Hiung-nu'nun kuzeyindeki Şu ülkesinden çıkmıştır. Kabilenin büyüklerinden 阿謗步 onyedi kardeşinin biriydi. Bunlardan biri 伊質泥師都 kurttan doğumuştur. 謗步giller kötü huyulu oldukları için ülkesi yok edildi. 泥師都 rüzgârları ve yağmurlararı çağırayabilirdi. Yaz tanrısının kızı ve kış tanrısının kızı olmak üzere iki eşle evlendi. Dördüz erkek çocuğu doğdu. Bunların biri 白鴻 (büyük beyaz kuş) oldu. Bakşa biri ise 阿輔水 (nehir) ile 劍水 (nehir) arasında 契骨 adını aldı. Başka biri ise 處折水 (nehir)'de. Diğeri 踐斯處折施山 (dağ)'da ikamet etti ve bu zat 大兒'dir. Dağın tepesindeki 阿謗步'nın kabilesinde soğuk çiy vardı.


或雲突厥之先出於索國,在匈奴之北。其部落大人曰阿謗步,兄弟十七人。其一曰伊質泥師都,狼所生也。謗步等性並愚癡,國遂被滅。泥師都既別感異氣,能徵召風雨。娶二妻,雲是夏神、冬神之女也。一孕而生四男。其一變為白鴻;其一國于阿輔水、劍水之間,號為契骨;其一國于處折水;其一居踐斯處折施山,即其大兒也。山上仍有阿謗步種類,並多寒露。大兒為出火溫養之,咸得全濟。遂共奉大兒為主,號為突厥,即訥都六設也。訥都六有十妻,所生子皆以母族為姓,阿史那是其小妻之子也。訥都六死,十母子內欲擇立一人,乃相率於大樹下,共為約曰,向樹跳躍,能最高者,即推立之。阿史那子年幼而跳最高者,諸子遂奉以為主,號阿賢設。此說雖殊,然終狼種也。

KaynakçaDüzenle

Ayrıca bakınızDüzenle

ile ilgili ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.
ile ilgili ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.
ile ilgili ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.