Bozkurt Destanı (Sui Kitabı)


Türklerin aslı Ping-liang'ın melez yabancılarındandır. Soyadı Aşina'dır. Sonraki Vey imparatoru T'ai-wu (T'o-pa Ch'ou, Fu-li, Büri)'nun Chü-ch'ü'yü yok ettiğinde (439 yılında) Aşina'nın 500 hanesi Cücenlere koşup Chin-shanlara yerleştiler. Orda demircilikle uğraştılar. Chin-shanların şekli miğfere benzediği için miğferin şekli olan "Türk" ile hitap edildi. Rivayete göre, daha önce ülkesi Batı Deniz'in yukarısındaydı. Komşu ülke tarafından yok edildi. Erkek ve kadın farketmeden, genç ve yaşlı farketmeden tamamen öldürüldü. Bir çocuk kalmıştır. Öldürmeye kıyamadılar. Ayakları ve kollarını kesip bataklığın içine bıraktılar. Orda bir dişi kurt ağızla et getirdi ve bunu çocuğua yedirdi. Bu sayede ölmedi. Daha sonra kurtla birlikte oldu. Kurt hamile kaldı. Bahsi geçen komşu ülke yeniden adamları göndererek çocuğu öldürttü. Onun yanında kurt görünce adamlar bunu da öldürecekti. O kurta adeta tanrı çarpmış gibi oldu. Aniden denizin doğusuna kadar ulaştı. Dağın üzerinde durdu. O dağ Karahoca'nın kuzeybatısında idi. Aşağısında mağra vardı. Kurt onun içine girdi. Mağranın içinde zengin ve münbit çayırlarla kaplı bir düzlük vardı. Bölge iki yüz küsür mil genişliğinde idi. Daha sonra kurt on erkek çocuğu doğurdu. Onlardan birinin soyadı Aşina idi. En zeki olan reis oldu. O yüzden karargâhında kurt başlı tuğ dikti, aslını unutmamak için. "阿賢設" kabileye önderlik edip mağradan çıktı ve Cücenlere tâbi oldular.


突厥


突厥之先,平涼雜胡也,姓阿史那氏。後魏太武滅沮渠氏,阿史那以五百家奔茹茹,世居金山,工於鐵作。金山狀如兜鍪,俗呼兜鍪爲「突厥」,因以爲號。或云,其先國於西海之上,爲鄰國所滅,男女無少長盡殺之。至一兒,不忍殺,刖足斷臂,棄於大澤中。有一牝狼,每銜肉至其所,此兒因食之,得以不死。其後遂與狼交,狼有孕焉。彼鄰國者,復令人殺此兒,而狼在其側。使者將殺之,其狼若爲神所憑,欻然至於海東,止於山上。其山在高昌西北,下有洞穴,狼入其中,遇得平壤茂草,地方二百餘里。其後狼生十男,其一姓阿史那氏,最賢,遂爲君長,故牙門建狼頭纛,示不忘本也。有阿賢設者,率部落出於穴中,世臣茹茹。


KaynakçaDüzenle

Ayrıca bakınızDüzenle

ile ilgili ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.
ile ilgili ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.
ile ilgili ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.