Bozkurt Destanı (Kuzey Hanedanlar Tarihi)


Türkler, aslı ikametgâhı Batı Deniz'in sağında olup, kendi başına ayrı olarak yaşıyorlardı. Hiung-nuların ayrı bir alt türüdür. Soyadı Aşina'dır. Daha sonra komşu ülke tarafından yenilgiye uğratıldılar. Bütün soy ve sopları tamamen yok edildi. Bir çocuk kalmıştır ve 10 yaşında idi. Askerler onun küçük olduğunu görünce öldürmeye kıyamadılar. O yüzden onun ayaklarını kesip sazlık ve bataklık bir yere bıraktılar. Orda bir dişi kurt çocuğu etle besledi. Çocuk büyünce kurtla birlikte oldu. Sonuçta kurt hamile kaldı. Komşu ülkenin hükümdarı çocuğun hâlâ hayatta olduğunu işitince yeniden adamları göndererek bunu öldürttü. Adamlar yanında dişi kurt görünce onu da öldürmek istediler. O zaman tanrı eseri varmış ki kurdu Batı Deniz'in doğusuna, Karahoca ülkesinin batısındaki Kuzey Dağı'na attı. Dağda bir mağara vadı. Mağranın içinde zengin ve münbit çayırlarla kaplı bir düzlük vardı. Etrafı yüzlerce mil genişliğinde idi. Dört tarafı hepsi dağlarla çevirilmişti. Kurt mağaranın içine saklandı ve on erkek çocuk doğurdu. On erkek büyüdüler. Dışarıda kız alıp evlendiler ve eşleri hamile oldular. Bundan sonra her biri bir soy sahibi oldular. Aşina bunlardan biri idi. En zeki olan reis seçildi. Karargâhında kurt başlı tuğ dikti, aslını unutmamak için. Yavaş yavaş yüzlerce aile oldular. Birkaç nesil geçtiktn sonra "阿賢設" kabileye önderlik edip mağradan çıkarak Cücen'e tabi oldular.


列傳第八十七突厥鐵勒

突厥者,其先居西海之右,獨為部落,蓋匈奴之別種也。姓阿史那氏。後為鄰國所破,盡滅其族。有一兒,年且十歲,兵人見其小,不忍殺之,乃刖足斷其臂,棄草澤中。有牝狼以肉餌之,及長,與狼交合,遂有孕焉。彼王聞此兒尚在,重遣殺之。使者見在狼側,並欲殺狼。于時若有神物,投狼於西海之東,落高昌國西北山。山有洞穴,穴內有平壤茂草,周迥數百里,四面俱山。狼匿其中,遂生十男。十男長,外托妻孕,其後各為一姓,阿史那即其一也,最賢,遂為君長。故牙門建狼頭纛,示不忘本也。漸至數百家,經數世,有阿賢設者,率部落出於穴中,臣於蠕蠕。


KaynakçaDüzenle

Ayrıca bakınızDüzenle

ile ilgili ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.
ile ilgili ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.
ile ilgili ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.