Ural (şiir)

Ural (Kazak Türkçesi: Орал ) şiiri Ural Dağları ile Türk'e ve Türk'ün bir boyu olan Kazak halkına duyduğu sevgi için yazılmış bir şiirdir.

Türkçe Kazakça latin Kazakça Kiril
Ural

Uzun Ural dağları, güneş ile gecenin sınırıdır.

Bir tarafında güneşin oğlu, diğer tarafında gecenin oğlu.

Öbür tarafı, gök gözlü cinin yuvası;

Beri tarafı Türk'ün geniş bozkırıdır.

Yüce Ural! İhtiyar yiğit! Uzaktan dikkatle gözetleyen nöbetçi.

Gündüze ile gece arasındaki Çin Seddi...

Gövdesi taştır; çam ağacı kalın bığıyıdır.

O bıyığını güneye ve kuzeye doğru burmuştur.

Gözümü çevirip hiç bir şeye bakmadım,

yiğidimi özleyip, görmek için yanıp tutuşup gelmiştim.

"Uyku düşmandır" diyen söz doğru imiş.

O yiğitten geceleyin uyuyup geçmişim.

Affet yiğidim, yüzünü göremedim! Önünde eğilip selam veremedim.

Ne çare! Uyanık bir elçi olup, geniş bozkırdan nöbetteki yiğide gelemedim.

Uzun Ural, gündüz ile gecenin sınırı. Ölüm, gece...

Ömür, gündüzün çiçek kırı.

Yerin oğlu, hayat ile ölüm arasındaki sınıfır ezelden uyuyup geçecektir.

İki dünya; gündüz ile gece, hayat ve ölümdür.

Biri, beşiktir; diğeri hazır olan mezarındır.

Geniş bozkırın nazlısı Kazak elim.

Çocuk olup beşiğinde yatmaya devam et...

Oral

Uzın Oral kün men tün çek arası.

Bir cağı- kün, bir cağı - tün balası.

Arğı cağı-kök közdi cın uyası

Bergi cağı Türiktin sar dalası.

Askar Oral keri alıp küzet torğan.

Kün men tün arasında Kıtay korğan.

Denesi- tas, karağay - koyuv murtı.

On men sol tüstikke ol murtın burğan.

Karamay heç nersege közim toktap

Kelip em alıbımdı ansap, çoktap

Uykı duspan degen söz durıs eken.

Sol alıptan ötippin tünde uyıktap.

Keç alıbım, cüzindi köre almadım.

Aldında iyilip selem bere almadım.

Amal ne, sar daladan sak elçi bop,

Küzettegi alıpka kele almadım.

Uzın Oral kün men tün çek arası.

Ölim- tün, ömir-güldi kün dalası.

Ömir menen ölimnin çek arasın

Uyıktap ozbak ecelden cer balası.

Eki dünye- kün men tün, ömir, ölim.

Biri - besik, birevi dayar körin.

Bala bolıp cata ber besiginde

Sar dalanın erkesi, Kazak Elim.


ОРАЛ


Açıklamalar ve KaynakçaDüzenle

Dış bağlantılarDüzenle

Ayrıca bakınızDüzenle

  • Türkistan: Magcan Cumabay'ın Turan denilen Türkistan coğrafyasını ve tarihini anlattığı şiiri.
  • Alıstağı Bavrıma: Magcan Cumabay'ın Türkiye'ye duyduğu sevgiyi anlatan şiiri.