Türkiye Sosyalist İşçi Partisi programı

TÜRKİYE SOSYALİST
İŞÇİ PARTİSİ


PROGRAM

BÜTÜN ÜLKELERİN İŞÇİLERİ, BİRLEŞİN!...»


TSİP YAYINLARI: 4
YAYIN TARİH*: HAZİRAN 1976
BASILDIĞI YER : GÜRYAY MATBAACILIK'


İÇİNDEKİLER
BÖLÜM
-- Gerekçe
I. Demokratik halk iktidarının görevleri ve hedefleri
II. Programa ek