Kişi dizini: Y Yetimî
(?-?)
XVI ncı asır Bektâşîlerindendir. Âşık Çelebi onun Seyyid Gazi hankahı abdallarından olduğunu bildiriyor. Hasan Çelebi de şunları söylemektedir :

Şiirleri Değiştir

Hakkında yazılanlar Değiştir

Dış bağlantılar Değiştir