Kişi:Yetimî

Kişi dizini: Y Yetimî
(?-?)
XVI ncı asır Bektâşîlerindendir. Âşık Çelebi onun Seyyid Gazi hankahı abdallarından olduğunu bildiriyor. Hasan Çelebi de şunları söylemektedir :

ŞiirleriDüzenle

Hakkında yazılanlarDüzenle

Dış bağlantılarDüzenle