Kişi:Sürûrî

Kişi dizini: S Sürûrî
(?-1591)
XVI ncı asır kızılbaşlarındandır. Bazılarına göre Acem­dir. Bazıları da Doğu vilâyetlerimizden birinde doğmuştur diyorlar. Yavuz Sultan Selim zamanında ve Şah İsmail’in ya­nında vefat etti. Hasan Çelebi tezkiresindeki şu kayıdlardan onun her hangi bir sebeble öldürüldüğü de istidlâl olunabilir:

ŞiirleriDüzenle

Hakkında yazılanlarDüzenle

Dış bağlantılarDüzenle