Güzellerden Üç Güzel Var

Güzellerden üç güzel var sevilir
Biri (y)iğit biri gelin bir'si kız
Ah güzel bir'si kız vah şirin bir'si kız
Yiğit size gelin size kız bize
Başımı sevdaya salan bir gözel
Ah yaman bir gözel vah şirin bir gözel
Gözelin kaşlarıda karadır kara
Çok aradım bulamadım bir çara
Ah yaman bir çara vah şirin bir çara
Meyvalardan üç meyva var yeyilir
Biri alma biri heyva bir'si nar
Ah güzel bir'si nar vah şirin bir'si nar
Alma size heyva size nar bize
Başımı sevdaya salan bir gözel
Ah yaman bir gözel vah şirin bir gözel
Gözelin kaşlarıda karadır kara
Çok aradım bulamadım bir çara
Ah yaman bir çara vah şirin bir çara
İçkilerden üç içki var içilir
Biri rakı biri şarap bir'si mey
Ah güzel bir'si mey vah şirin bir'si mey
Rakı size şarap size mey bize
Başımı sevdaya salan bir gözel
Ah yaman bir gözel vah şirin bir gözel
Gözelin kaşlarıda karadır kara
Çok aradım bulamadım bir çara
Ah yaman bir çara vah şirin bir çara