Ahçik Çıkmış Kilisenin Taşına

Ahçik çıkmış kilisenin taşına
Güneş vurmuş kemerinin kaşına
Taze girmiş on üç on dört yaşına
Oy Ahçik Ahçik, yanarım ahçik, sevdalım ahçik
Sana ölüm bana zulüm değil mi
Oy Ahçik Ahçik, yanarım ahçik, sevdalım ahçik
Akşam olur sevdalara dalarsan
Ben ölürem sen de beni ararsan
Bir gün gelir ateşime yanarsan
Oy Ahçik Ahçik, yanarım ahçik, sevdalım ahçik
Sana ölüm bana zulüm değil mi
Oy Ahçik Ahçik, yanarım ahçik, sevdalım ahçik
Sana bağ olim, dal gerdanan as ahçik
Kalloç olim topuklaran bas ahçik
Ben ölende kim tutacak yas ahçik
Oy Ahçik Ahçik, yanarım ahçik, sevdalım ahçik
Sana ölüm bana zulüm değil mi
Oy Ahçik Ahçik, yanarım ahçik, sevdalım ahçik