Dandini Dandini Dasdana

Dandini dandini dasdana
Danalar girmiş bostana
Kov bostancı danayı
Yemesin lahanayı
Dandini dandini danalı bebek
Elleri kolları kınalı bebek
Uyu yavrum uyu
Büyü yavrum büyü
Eee.. Eee.. Eeeh
Dandini dandini damama
Kızlar gider hamama
Hamamın yolu taşlıdır
Kızım kara kaşlıdır
Dandini dandini dan kuşu
Yüksek saraylar kuşu
Çalım çırpım yuvası
Şeker getir yavrumun babası
Dandini dandini danadan
Bir anadan bir babadan
Bağışlasın Yaradan
Nenni benim oğlum nenni
Babası beyler başı nenni
Anası cevahir taşı nenni
Nenni benim oğlum nenni
Nenni dedim uyuyasın
Kaymak verdim büyüyesin
Uyumuyor ben neydeyim
Nenni yavrum nenni nenni
Nenni dedim yatasın
Kızıl güle batasın
Kızıl gül bir ağaçtır
Duldasında yatasın
Nenni der de uyuturum
Uyutur da büyütürüm
Ben yavrumu yürütürüm
Nenni yavrum nenni nenni
Nesi var yavrumun nesi var
Benim yavrumun uykusu var
Uyusun da büyüsün nenni
Tıpış tıpış yürüsün nenni


Nen çalar uyurdum nenni
Üstünü soyudurum nenni
Mevlam izin verirse
Küçüksün büyüdürüm nenni
Elma attım yuvarlandı nenni
Vardı beşiğe dayandı nenni
İçinde bebek uyandı nenni


Ak taş diye belediğim nenni
Haktan dilek dilediğim nenni
Tülbendime doladığım nenni
Kalaylı kazanda yemek pişiyor
Oynayan bebeğe gönlüm düşüyor
Bir fazla söylesem kocam boşuyor
Yüce dağ başında höllük eleseydim
Aynalı beşiğe oğlan beleseydim
Al bayrak dike esdireydim
Emmisin dayısın küstüreydim
Dandil dandil danası var
Bir kötüce anası var
Yumaz başını kırkar saçını
Yamru yumru kafası var
Hu hu hu derviş
Derviş bir gelin almış
O da öpmeden ölmüş
Cıngıllısı püsküllüsü … kalmış
Dandini dandini dastana
Danalar girmiş bostana
Kov bostancı danayı
Yemesin lahanayı
Eee.. Eee.. Eeeh
Dandili oğlum dandili
Ulu Caminin kandili
İmamların asası
Küçük kürkün yakası
Tüccarların kasası
Güvalerin kesesi