"Kemal öz atlı Cümhur Reisimize verilen soy adı hakkında kanun" sayfasının sürümleri arasındaki fark

değişiklik özeti yok
Etiket: 2017 kaynak düzenleyici
{{Kanun künye
|başlık=Kemal öz adlı cumhurreisimizeCümhur Reisimize verilen soyadı hakkında kanun
|önceki=[[Kanun]]lar
|kanun_no=2587
|sonraki=
|kabul_tarihi=24.11.1934
|rg_tarihi={{Rega link|27|.11|.1934}}
|rg_no=2865
}}
 
:'''BİRİNCİ MADDE''' — Kemal öz adlı Cümhur Reisimize Atatürk soyadı veril­miştir.
:'''Madde 1 –''' Kemal öz adlı Türkiye cumhur reisine 24/11/1934 tarih ve 2587 sayılı kanunla verilmiş olan ATATÜRK soyadı yalnız tek şahsına mahsustur, hiç kimse tarafından öz ve soyadı olarak alınamaz kullanılamaz ve kimse tarafından hiçbir suretle bir kimseye verilemez.
:'''İKİNCİ MADDE''' — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
:'''Madde 2 –''' "ATATÜRK" adının başına ve sonuna başka söz konarak öz ve soyadı alınamaz ve kullanılamaz.
:'''MaddeÜÇÜNCÜ 3 –MADDE''' Bu kanun hükmüBüyük Millet Meclisi 24/11/1934tarafından tarihindenicra başlarolunur.
{{right|26 teşrinisani 1934}}
:'''Madde 4 –''' Bu kanunun hükmünü yerine getirmeğe dahiliye vekili memurdur.
 
== Kaynakça ==
*[https://web.archive.org/web/20200811083553/https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/KANUNLAR_KARARLAR/kanuntbmmc014/kanuntbmmc014/kanuntbmmc01402587.pdf tbmm.gov.tr]
*[http://www.nvi.gov.tr/Files/File/Mevzuat/Nufus_Mevzuati/Kanun/pdf/Kemal%20%C3%96z%20Adl%C4%B1%20T%C3%BCrkiye%20Cumhur%20Reisimize%20Verilen%20Soyad%C4%B1%20Hakk%C4%B1nda%20Kanun.pdf nvi.gov.tr]
 
== Ayrıca bakınız ==
*[[Atatürk soyisminin alınamayacağına dair kanun]]
*[[Mustafa Kemal Atatürk]]
 
[[Kategori:Türkiye Cumhuriyeti kanunları]]
578

değişiklik