Yadigâr-ı Şebâb/Lahn 4

Aşka şevk u meyelânım var idi
Yüreğimde heyecânım var idi

Böyle bî-derd değildim evvel
Dilde bir derd-i nihânım var idi

Âlem-i aşkta Mecnûn-sıfat
Belli bir nâm ü nişânım var idi

Ben de bülbül gibi nâlende idim
Ya'ni bir gonçe dehânım var idi

Kalmadı şimdi fakat bir eyyâm
Zûr - ı sevdâya tüvânım var idi

Hâsılı şimdi ten-i bî-rûhum
Lîk vaktiyle revânım var idi

Geçti rü'yâ gibi âh o ol demler
O güzel günler o hoş âlemler !