Yadigâr-ı Şebâb/Lahn 3

Sâye-i lutf-ı pederde evvel
Yoğidi gaile-i ayşa mahal

Ne dili zâr edecek bir gussa
Ne beni bağlayacak denlü emel

Gönlümü eyler idim nağme-serâ
Âşıkane ederek tarh-ı gazel

Zâhir ü bâtın-ı ahvâlim idi
Arzû eylediğimden de güzel

Sinnim arttıkça zamân geçtikçe
Geldi efsûs o hâlâta halel

Şimdi şu beyti okur âh ile dil
Şevkle nağme-serâyîye bedel

Geçti rü'yâ gibi âh ol demler!
O güzel günler o hoş âlemler!