Uzun Çarşı Baştan Başa

Uzun çarşı baştan başa
Keklik seker taştan taşa
Bir ülfetin olmaz paşa
Sevdiğim bir o saydığım bir o
Olacak ülfet senindir
Vallah billah senindir
Kızılcık üzüm turşusu
Yüzüne vurmuş ekşisi
Bir ülfetin has komşusu
Sevdiğim bir o saydığım bir o
Olacak ülfet senindir
Vallah billah senindir