Uzadım Gamış Oldum

Uzadım Gamış Oldum (Haydi Haydi)
Damladım Gumuş Oldum
Yar Aşkına Düşeli
Bir Yuvasız Guş Oldum (Amanin)
Mili Mili Millidir
Gocuman Gız Dudu Dudu Dillidir
Başında On Yedi Güllüdür
Yörüşünden Bellidir
Cilve Nazına
Ben Yandım Deyze Gızına
Gocuman Gız Ben Seni Gaçırcem
Buban Gelsin Sözüme
Şu Dağlar Oyum Gibi (Haydi Haydi)
Meşesi Boyum Gibi
Bizim Köyün Gızları
Gınalı Goyun Gibi (Amanın)
Mili Mili Millidir
Gocuman Gız Dudu Dudu Dillidir
Başında On Yedi Güllüdür
Yörüşünden Bellidir
Cilve Nazına
Ben Yandım Deyze Gızına
Gocuman Gız Ben Seni Gaçırcem
Buban Gelsin Sözüme