Türkiye Cumhuriyeti Nafıa Vekâleti Devlet Demiryolları Samsun-Sivas Demiryolu Amasya İstasyonu'nun İşletmeye Küşadı/Fotoğraflar

Samsun şehrinden bir manzara
samsun hükûmet konagı ve gazi parkı
Samsun istasyonunuñ sivas ciheti medhali
Hattın altıncı kilometresinde: ileriye dogrı bir nazar
merd(?) ırmagı vadisinde dokuzıncı kilometrede 3 x 19,00.. açıklıkda demir köpri
merd (?) ırmagı vadisinde: dokuzıncı kilometredeki 3 X 19,00 .. açıklıgında demir köpri
merd (?) ırmagı vadisinde: onıncı kilometredeki 3 X 4 .. açıklıgında kârgir köpri
merd (?) ırmagı vadisinde: on dördinci kilometreye mesadüf 3 X 19,00 .. açıklıgında demir köpri
10ncı kilometrede /20/ .. demir köpri
merd (?) ırmagı vadisinde /15/ nci kilometredeki köprinüñ inşâat hâli
kurhalan (?) istasyonı
650 X 21 nci kilometrede merd(?) ırmagı vadisindeki büyük köprilerden biri
650. X 21 nci kilometredeki köpriniñ manzarası
Merd (?) ırmagı vadisinde /22/ nci kilometrede /8/ numerolu (okunamadı) ve kârgir köpri
merd ırmagı vadisindeki muazzam köprilerden biriniñ inşâat hâli
merd ırmagı vadisini süsleyen imalât- sanayiden bir köpri
merd ırmagı vadisinde: 27 nci kilometredeki 4 X 10,00 .. köpri
merd ırmagı vadisinde: 26 ncı kilometredeki 3 X 10,00 .. açıklıkta köpri
merd ırmagı vadisinde: 500 + 27 nci kilometrede 4 X 10,00 .. açıklıkta demir köpri
14 numerolu .....
.....
14 numerolu .....
merd ırmagı vadisinde 22 nci kilometredeki köpri
merd ırmagı vadisiniñ şirin köprilerinden
kavak (?) istasyonı
........
Kara dag mıntıkasında : cism-i imlâlardan biri
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....