Türkiye Cumhuriyeti Nafıa Vekâleti Devlet Demiryolları Samsun-Sivas Demiryolu Amasya İstasyonu'nun İşletmeye Küşadı

Türkiye Cumhuriyeti

Nafıa Vekâleti Devlet Demir Yolları

Nafıa Vekâleti Devlet Demir Yolları logosu.png


Samsun-Sivas Demiryolu
Amasya İstasyonu'nun İşletmeye Küşadı

21 Teşrînîsani ... 1927


Mağazalar ser-tevzi’ memuru

İsmail Hakkı Bey’e

Türkiye Cumhuriyeti

Nafıa Vekâleti Devlet Demir Yolları

Nafıa Vekâleti Devlet Demir Yolları logosu.png


Samsun-Sivas Demiryolu
Amasya İstasyonu'nun İşletmeye Küşadı


21 Teşrînîsani ... 1927
---
İSTANBUL
[Okunamadı]
1927