Susuz yerde gavah bitmez

Susuz yerde gavah bitmez
Biter de dalını atmaz
Bir ocağın bir umudu
Oğlansız ocah tütmez nenni