Söyleyemem

Ey yarenler eydemezem, canım neye yandığını
Dil ile vasfedemem, gönlümü kim aldığını
Gönlüm dolu sığmaz dile, Âşıktır ol kim hal bile
Aşk niceyi verdi yele, anlayamaz nolduğunu

Aşktan haber bilenlerin, Aşk derdiyle dolanların
Küfrü iman olanların, ayıplaman güldüğünü
Ağlamak gülmektir aşıka, dirilmek ölmektir âşığa
Kahr ile lütfü bir bilir, bilmez melul olduğunu

Aşık yunus eyledi lâl, Yunus kanı aşka helal
Koy verin etsin paymal, görmesin ayrıldığınıEydemezem : Söyleyemem
Vasfetmek : Tasvir etmek
Melul : Üzülen
Kahr : Güçlük, zor
Lütuf : İhsan, iyilik
Paymal : Ayak altında çiğnenmiş