Para ve Hayat

"Bu çok güzel, balanız; çok güzel, bu çok zengin..."
Ve, bir bebek gibi, sırtında süslü bir pelerin
Ağır ağır dönüyor karşınızda, size bakıyor,
Beğendinizse güzel, yoksa hiç sıkılmıyarak
“Hayır, fena!” diye reddeyliyorsunuz... Bir hak:
Bu hak sizin kesenizden pani parıl akıyor!

Parıl, parıl... Biz her hakkı bahşeden bu deni,
Bu müfteris, bu mülevves parıltı!... işte ganî,
Fakir, ona, herkes, onun şeâmetle
Tasadduk ettiği ikbâle müftekir, müştak.
Zavallı kız, seni karşımda döndüren de o bak:
O, hep o, hep o mülevves, o müfteris kitle!