Nerden gelin haymadan

Nerden gelin haymadan,
Oğlak kuzu yaymadan,
Ağ elleri yorulmuş,
Sarı lira saymadan.