Lale Sümbül Bağına

Lale sümbül bağına
Çıksam yarin dağına
Melhemi bende bende
Sürsem yürek yağına
Hayde daylim gel beri
Çok severim ben seni
Der ferrahi neyleyim
Dilim durmaz söyleyim
Göğsün tekir yaylası
Ben orada yaylayım
Hayde daylim gel beri
Çok severim ben seni