Kişi:Sânî

Kişi dizini: S Sânî, Can Memi,
(?-1586)
XVI ncı asır Bâtınîlerindendir. Yeniçeri ocağında terbiye gördü. Devrinde Can Memi namiyle şöhret kazanmıştı. Hiciv ve mizaha meyli vardı. Acem şairlerinin divanlarını çok oku­muş ve bu tetebbu neticesinde gözel manzumeler ibda edebilmişti. Ömrünün ortalarında sekban oldu. Daha sonra sipahiler zümresine nakledildi. İçkiye çok düşkündü, hattâ Kanunî şa­rabı yasak ettiği zaman zarurî olarak kahvehanelere devama başlamıştır.

ŞiirleriDüzenle

Hakkında yazılanlarDüzenle

Dış bağlantılarDüzenle