Kişi:Kelâmî

Kişi dizini: K Kelâmî
XVI nci asır Bektaşî şairlerindendir. Kerbelâ’da doğdu. İmam Hüseyin makamındaki «Tekke-i Abdâlân-ı Rûm» da şeyh olan Hüseyin Dede’ye intisab etti. Uzun müddet bu der­gâhta oturdu. Cihan Dede namiyle şöhret kazanmıştı. O devir Bektaşî şairlerinden bir çokları gibi o da şiirlerinde bilhassa Hurufîliği terennüm etmişti.


EserleriDüzenle

Hakkında yazılanlarDüzenle

Dış bağlantılarDüzenle