Kişi:Husrev

Kişi dizini: H Husrev (Mehmet)
(?-1595)
XVI ncı asrın maruf Bektâşîlerindendir. İstanbul’da doğ­du. Sancak beylerinden Karagöz Bey’in oğludur. Devrinde «Deli Husrev» namiyle şöhret kazanmıştı. Buna da çeşit çeşit elbise giymesi ve bir çoklarını hicv etmesi sebeb olmuştu. Husrev, genç yaşında yeniçeri ocağına intisab etti. 1004 (M. 1595) de Kilidülbahir’de Kale dizdarı iken vefat eyledi.

ŞiirleriDeğiştir

Hakkında yazılanlarDeğiştir

Dış bağlantılarDeğiştir