Kişi:Abdal

Kişi dizini: A Abdal
(?-?)
16.'ncı asırda yaşadığını kuvvetle tahmin ettiğimiz Bektaşî şairlerindendir. Hayatı hakkında hiçbir malûmata sahip değiliz. Fakat eski bir takım mecmualarda kısmen âşıkane, kısmen de dinî mahiyette kaleme alınmış Abdal mahlâslı epeyce koşma ve nefese tesadüf olunmaktadır. Bu şiirlerden bir kısmının 16.'ncı asırda yaşayan Muhyeddin Abdal'a âit olduğu anlaşılıyor. Fakat mühim bir kısmını da bu şair vücuda getirmiştir.

ŞiirleriDeğiştir