Hakikatin Kilidini

—4—

Hakîkatin kilidini
Açana gazi dediler
Bu yolda can ile baştan
Geçene gazi dediler

Mürşid inanmaz yalana
Rızk ile mâle kalana
Dost meydânında ölene
Koçana gazi dediler

Geç gel rızk ile mâlinden
Nişan göster öz hâlinden
Aşk kadehin dost elinden
İçene gazi dediler

Al kırmızıyla donunu
Muhammed sakla dinini
İmâm yolunda kanını
Saçana gazi dediler

Bir haber diyeyim sana
İşit sözüm inan bana
Abdal eder dosttan yana
Göçene gazi dediler