Kişi:Abdülahad Nûrî

Symbol 甲 class.svg
Bu maddenin düzen ve biçim olarak Vikikaynak standartlarına ulaşması için elden geçirilmesi gerekmektedir.

Düzenleme yapıldıktan sonra bu açıklama silinmelidir.Kişi dizini: N Abdülahad Nûrî
(1594-?)
Wikimedia-logo.svg Ayrıca bakınız: Vikipedi maddesi. 17. yüzyılın önde gelen mutasavvıf şairlerindendir


Bazı örnek şiirleri:


Yanmakdan usanmazam pervâne miyem bilmem Hiç sonunu saymazam dîvâne miyem bilmem

Her şâm ü seher zârem gûş eylemez ol yârim Bakmaz bana hünkârım bîgâne miyem bilmem

Dil-hâne harâb oldu yıkıldı türâb oldu Her cânibi bâb oldu vîrâne miyem bilmem

Kalbimde ocağım var bu sînede dağım var Âteşde durağım var hep yane miyem bilmem

Bulup dem-i eşyâhı gül vere dil şâhı Bu dünyede ben dâhi uslana mıyam bilmem

Nûrî dem-i dehşetde bahr-i gam-ı fürkatde Ka'r-ı yem-i hayretde dürdâne miyem bilmem


Semâdan sırr-ı tevhîdi Duyan gelsin bu meydâna Derûnunca bugün Allah Diyen gelsin bu meydâna

Görenler nûr-ı Gaffârı Duyanlar sırr-ı Settârı Cihânda şîşe-i ârı Sıyan gelsin bu meydâna

Salâdır ehl-i irfâna Getirsin cânı kurbâna Bugün başını meydâna Koyan gelsin bu meydâna

Geçip bu âbile gilden Dahi cümle heyâkilden Bu dünyâ nefsini dilden Yuyan gelsin bu meydâna

Gönül maksûdunu buldu Cihân envârile doldu Bugün Nûrî imâm oldu Uyan gelsin bu meydâna