Ey dil bize ver bir haber

Ey dil bize ver bir haber
Aşk ellerine kim gider
Hasret ile yandı ciğer
Aşk ellerine kim gider

Aşıklara vakt-i seher
Anda nesim-i aşk eser
Ol nefhadan alıp haber
Aşk ellerine kim gider

İster gönül ol elleri
Müşgin kokar sünbülleri
Solmaz o bağın gülleri
Aşk ellerine kim gider

Billahi ol elin yolu
Nuri'ye candan sevgili
Bağlandı aşkın mahmili
Aşk ellerine kim gider