Kemençemin Telleri

Kemençemin Telleri
Bağırsaktır Bağırsak
Acep Yar İşitir Mi
Ha Buradan Çağırsak


Kemençemin Tasarı
Eriktendir Erikten
Yar Ben Nasıl Ayrıldım
Senin Gibi Ferikten


Kemençemin Telini
Kim Bağladı Elimi
Hoca Kitapta Görmüş
Sevdalığın Yerini


Kemençemin Yayına
Süreceğim Reçine
Yaz Gelince Sevdiğim
Benzersin Güvercine
(Dönersin Güvercine)